Brukerkontor og koordinerende enhet

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Brukerkontoret tar imot henvendelser og søknader om helse og omsorgstjenester 

Koordinerende enhet er en del av Brukerkontoret.

Hva tilbyr vi?

  • hjelp til søknader og informasjon om tjenestene
  • sikrer helhetlig og koordinert tilbud for deg med langvarig og sammensatt tjenestebehov 
  • overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

Det skrives vedtak  med utgangspunkt i egenmestring og hva som viktig for deg. Vedtakene beskriver hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte.

Kommunen har følgende tilbud og tjenester :

Lovverk

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Klage

Brukerkontoret kan hjelpe med klage dersom du har behov for det.

Kontaktinformasjon

Brukerkontoret - søknad om tjenester
E-post
Telefon 91 86 85 52
Øyvind Bull
Stabsleder Helse og velferd
E-post
Mobil 41 39 48 41

Åpningstider

08:00 - 15:30