Miljøtjenesten

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr hjelp til selvhjelp, utvikling av egne ferdigheter og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov og består av veiledning og motiverende samtaler. Tjenesten gir hjelp til å klare dagliglivet mest mulig selvstendig og praktisk hjelp med det du ikke klarer selv.

Botilbud for funksjonshemmede

Vi har ulike boformer for personer med funksjonshemming. Boformen avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

  • leilighet i bofellesskap eller samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen - for personer som kan klare seg med bistand fra miljøtjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Miljøtjenesten gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelse.

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester.

Slik søker du

Søknadskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Klage

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak, kontakt brukerkontoret

Tilbakemelding

Har du tilbakemeldinger på tjenesten, ta kontakt med avdelingsleder eller enhetsleder

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87
Liss Mari Holm Sandberg
Avdelingsleder Miljøtjenesten Rørvik
E-post
Telefon 47 66 07 55
Ellen Westerberg
Enhetsleder Miljøtjenesten
E-post
Mobil 41 21 88 15