Fredag 24. september ble Nærøysund kommune bedriftsidrettslag stiftet. I tillegg til å skape aktivitet og sosial aktivitet blant kommunens egne ansatte er det et mål å få fart i bedriftsidretten i hele kommunen. Nå jobbes det med å få i gang en kanonballserie i Nærøysund.

Mære Landbruksskole har i løpet av høsten 2021 og våren 2022 planlagt flere kurs, fagdager og webinarer for gårdbrukere og skogbrukere i Trøndelag. Nærøysund kommune anbefaler de som er i målgruppen i kommunen om å se hvilke samlinger som kan passe for deres virksomhet.

 

2022 er Frivillighetens år. Nå inviteres lag, foreninger og andre aktører til å komme med innspill hvordan dette skal markeres i Nærøysund

 


 

 

Nå i uke 38 er det brannvernuka. I år er det igjen mulig å komme nært brannbiler, brannslanger og prøve brannhjelm og annet utstyr på åpen brannstasjon. Brannstasjonene på Kolvereid og Rørvik vil holde åpent lørdag 25. september mellom klokka 10.00 og 13.00

 

I flere tiår har Harald Marsdal Hanssen vært en nestor innen rytmisk musikk på Kolvereid. Nå har han donert store deler av trommesamlingen sin til Nærøysund kulturskole. Der skal de bruke gaven i mange ulike sammenhenger.

Verken i løpet av mandag 20. september eller tirsdag 21. september er det kommet melding om nye koronatilfeller i Nærøysund kommune. Siste meldte tilfellet var dermed lørdag 18. september.

Her er oversikt over arrangementene under Eldres Kulturmønstring 2021 som avholdes i Nærøysund 26. september til 3. oktober: 

 

Mellom 26. september og 3. oktober arrangeres den aller første EKM i Nærøysund. EKM er en forkortelse for Eldres Kulturmønstring eller Eldres Kultur Møtes. I løpet av disse dagene gjennomføres en rekke ulike arrangement med det til felles at det er kommunens eldste som er målgruppe.

Temaplan for tjenester i hjemmet er en underliggende plan til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033. Planen omhandler alle helse- og omsorgstjenester som kommunen leverer til personer som bor hjemme. Temaplanen er nå ute på høring og nå ønsker kommunen tilbakemelding på planutkastet. Følg lenke til planutkastet her: Temaplan hjemmebaserte tjenester - Høringsversjon (PDF, 837 kB)

Høringsinnspill sendes til post@naroysund.kommune.no

Frist for å lever høringsinnspill er 13.10.21