Særdeles vanskelig framkommelighet!

 

Nærøysund kommune varsler om vegavstenging på Engasvegen, vegnummer: KV2800. Vegen stenges mellom, m3891 til m4655. (Mellom Aunet og Rottjønna), se vedlagt kart (Område merket rødt).

Varighet for stenging av veg ukjent.

Det varsles når vegen åpnes igjen.

Det ble i forrige uke innført nye nasjonale retningslinjer rundt arrangementer, samlinger og aktiviteter. Nærøysund følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene på hvor mange som kan samles på ulike arrangement og sammenkomster.

  

Da Rørvik sanitetsforening fylte 100 år i fjor høst ble det bestemt at 100 000 kroner fra foreningen skulle gis til formål på Rørvik sykestue og Soltoppen omsorgsboliger. Nå er disse pengene blitt til nytt piano på Soltoppen, fem oksygenmaskiner, sju avlastningsmadrasser samt at de har blitt brukt til hygge og kos for beboerne.

Lørdag 7. august 2021 er det oppstart av nytt kollektivtilbud i Trøndelag utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket.

 

Nå kan alle som bor i Nærøysund delta på årets «Sykle til jobben»-aksjon helt gratis. Kommunen sponser deltakelsen til alle innbyggerne, og målet er å få flest mulig av nærøysunderne ut i aktivitet.

 

Legetjenesten i Nærøysund skal ta i bruk nytt journalsystem. Dette medfører at legekontorene blir stengt for normal virksomhet tirsdag 9. og onsdag 10. mars. Disse dagene skal det nye systemet tas i bruk og de ansatte skal ha opplæring.

Dersom du planlegger et privat eller offentlig arrangement i tiden framover bør du sette deg inn i de oppdaterte reglene og retningslinjene fra sentrale myndigheter om hvor mange som kan samles og hvordan det bør gjennomføres.

Kommunestyret har i sak 135/20, med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, §§ 2, 3 og 4 vedtatt utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen inkl. sjøområder.  Lister over takster og utlignet skatt for 2021 blir ihht. esktl. § 15 lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicekontorene i rådhusene på Rørvik og Kolvereid i 6 uker fra 01.03.21– 15.04.21. 

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

  

Ytre Namdal tannklinikk har oppfylt kravene og blitt et miljøfyrtårn. Tirsdag 23. februar fikk medarbeiderne det synlige beviset på dette overlevert av ordfører Amund Hellesø.