Fra og med lørdag 25. mars til torsdag 30. mars gjennomfører Nærøysund brannvesen praksisuke i forbindelse med grunnkursutdanning for brannkonstabler. 

I den forbindelse vil det bli en del aktivitet den kommende uken. Aktiviteten vil foregå både til lands og til vanns i området rundt Rørvik.  

3500 innbyggere i Nærøysund inviteres til ny HUNT-undersøkelse. Denne HUNT-undersøkelsen inviterer alle som deltok i HUNT 4 i tidligere Nærøy og Vikna kommuner i 2019 til å delta på en ny runde med helseundersøkelse.  

Det invigteres til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel sjøarealene i  Rørvik samfunnshus torsdag 30.mars kl. 17.00-19.00

 

Tre år etter at arrangementet egentlig var planlagt inviteres det til SøvvæstRock i Rørvik samfunnshus fredag 24. mars klokken 20.30. Alle mellom 12 og 18 år inviteres til en festkveld i samfunnshuset.

Vinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. Og de er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. Ta hensyn og hold hunder i bånd. 

Fra tirsdag 21. mars blir Langsundet bru på fylkesveg 770 i Nærøysund kommune periodevis stengt.

Kommunestyret i Nærøysund møtes 16. mars. Følg møtet på vår YouTube-kanal

 

Tirsdag 28. mars inviterer Nærøysund kommune til ALLEMED-dugnad. ALLEMED er et gratis verktøy som har som mål å finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter – uansett foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

På grunn av at mange i målgruppen er borte på vinterfiske utsettes det planlagte treffpunktet for unge fiskere som var planlagt onsdag 22. mars.

Før helgen ble avslutningen på det omfattende skogtakst og miljøsertifiseringsprogrammet i Nærøysund markert. 214 skogeiere har fått en god oversikt over verdiene på sine eiendommer. Rapporten viser at totalt er det 1,3 millioner kubikkmeter produktiv skog på det takserte området. Det tilsvarer en verdi på rundt 650 millioner kroner.