Utvalg for folk i Nærøysund kommune har i sitt møte 25. november fordelt de ordinære kulturmidlene i kommunen for 2021. 

Samtidig er det siste frist for å søke om årets aktivitets- og prosjektmidler med løpende søknadsfrist den 1. desember. 

Under kan du se hvem som har fått tildelt kulturmidler i 2021. 

I løpet av uke 47 ble det registrert 38 bekreftede tilfeller av koronasmitte i Nærøysund. Det er ikke påvist flere smittede i tilknytning til tilfellene som har vært påvist ved Rørvik sykestue.

 

Denne uken har biskop i Nidaros Herborg Finnset med følge vært på bispevisitas i Nærøysund. Det er den aller første bispevisitasen i Nærøysund. Torsdag var kommuneledelsen i dialog med biskopen.

Iht. kommuneloven § 14 – 3, 4. ledd er formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, kommunale avgifter, eiendomsskattesatser, gebyrer m.m. lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorgene i Rørvik Samfunnshus og Nærøysund kulturhus, Kolvereid fram tilkommunestyrets behandling torsdag 09.12.2021.

I løpet av tirsdag ble det rapportert om 15 positive PCR-prøver tatt i løpet av helgen og mandag i Nærøysund. Det er avklart at alle testene som ble tatt i forbindelse med påvist smitte hos beboer på Rørvik sykestue er negative. Samtidig har en ansatt på en annen avdeling ved sykestua fått påvist smitte. Det gjennomføres testing på denne avdelingen.

 

Overskriften er tysk og betyr «småkaker til jul». Tysk og småkaker var i fokus for en del av niendeklassingene på Rørvik skole i forrige uke. Oppskriften fikk de direkte av en tysk lærer.

 

Bli med å markere årets varmeste dag!

Tirsdag 23. november arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet.

I løpet av helga ble det registrert fem positive hurtigtester og to positive PCR-tester. Det gjør at det til sammen i uke 46 er registrert 31 nye koronatilfeller i Nærøysund.

En beboer på Rørvik sykestue har avgitt en positiv hurtigtest for korona. Den aktuelle avdelingen blir stengt for besøkende mens det foregår smittekartlegging.