Nærøysund kommune ønsker å bistå deg som ønsker å starte opp egen bedrift eller utvikle eksisterende bedrift. Vi kan gi gode råd og veilede videre i hjelpeapparatet. Kommunen har også et eget næringsfond som kan gi støtte til oppstart og utvikling.

Nærøysund kommune har etterspurt informasjon om stans i sambandet Hofles-Geisnes-Lund og fått følgende svar: MF Torgtinn er på vei og vil ankomme i kveld, med oppstart i fra i morgen tidlig. Men det vil skje med redusert rutetabell og med pause midt på dagen. Det jobbes med å få på plass ytterligere mannskap som er utsjekket for båten.

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring i Nærøysund. kommunen ønsker innspill fra næringslivet, innbyggere, og frivilligheten til planforslaget. Det gjennomføres derfor to webinarer onsdag 28. april. Det blir et «næringswebinar» og et «folkewebinar» som gir en av flere muligheter til å komme med innspill.

Nærøysund har fredag fått melding om et nytt tilfelle av koronasmitte. Vedkommende er fra samme husstand som tidligere smittet og har sittet i karantene hele tiden. Den smittede har heller ingen nye nærkontakter.

Det totale antallet fra koronautbruddet i Nærøysund de siste ukene er dermed 21 smittetilfeller.

De siste dagene har det vært oppblomstring av koronasmitte flere steder i Trøndelag. Nærøysund kommune har ikke hatt nye påviste tilfeller den siste uken, men vi ber likevel folk være ekstra oppmerksomme og ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre smittespredning

 

MAKS Nærøysund har sammen med fem ulike bedrifter i Nærøysund søkt om midler hos Kompetanse Norge for å tilby ansatte kurs i grunnleggende ferdigheter. Denne tilskuddsordningen heter Kompetansepluss og er et tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige eller digitale ferdigheter eller grunnleggende norskferdigheter.

 

Denne sommeren kan Nærøysunds eldste innbyggere bli med på en gratis tur ut til oppdrettsanlegg samt Sør-Gjæslingan eller Nærøya. Totalt er det satt opp 20 turer mellom mai og september med visningsbåten «Sunniva».

 

 

Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Mange innbyggere har engasjert seg og gitt flere hundre innspill om utviklingen av nærøysundsamfunnet i arbeidet så langt. Nå kan du bidra i den siste innspurten for samfunnsplanen.  

 

Utvalg for næring og natur i Nærøysund har vedtatt at ordningen med utleie/salg av elgjakt på den kommunale eiendommen Grytbogen videreføres. Jakta er delt i tre perioder og det er tre jaktlag som får tilbud om jakt.