Nærøysund kommune har også i år valgt å ha en digital innsamling i forbindelse med TV-aksjonen til inntekt for Plan International. Samtidig oppfordres flest mulig i Nærøysund til å bli digitale bøssebærere eller støtte aksjonen på andre måter.

Vaksinasjondager i uke 43 og uke 44  

Nærøysund Kulturhus, Kolvereid: 

torsdag   28.10.2021  kl. 09-14

fredag    29.10.2021  kl.09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

Rørvik Samfunnshus: 

torsdag  28.10.2021  kl. 09-14

 fredag   29.10.2021   kl. 09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

 

Denne uken startet arbeidet med å rive Nærøyhallen og den gamle ungdomsskolebygningen på Kolvereid. Før jul skal alle rester etter byggene være borte og områdene blir klar for ny bruk.

På grunn av anleggsarbeid vil Byåsvegen bli stengt for gjennomkjøring ved krysset til Steinaldervegen fra og med i morgen 13. oktober kl. 08:00 til fredag 15. oktober kl. 12:00. Trafikk til/fra Byåsen vil i denne perioden måtte kjøre via Ingebrigt Østnes gate og Bergslidgata (krysset ved Fotballbanen). Det vil bli lagt til rette slik at fotgjengere og syklister kan passere anleggsområdet. Beklager ulempene dette måtte medføre.

Arbeidet med å etablere kunstgalleri i Kolvereid prestegård går framover. Nå ferdigstilles avtaler med huseier Opplysningsvesenets fond og kunstgiver Magne Olav Aarsand Brevik, slik at kommunestyret kan ta stilling til etableringen senest innen desember 2021.

 

Det skjer fra tid til annen at fødende fra ytterdistriktet ikke rekker fram til sykehuset når fødselen settes i gang. Nå er ambulansepersonalet i distriktet bedre forberedt på disse situasjonene etter at jordmødrene fra Nærøysund og Bindal torsdag 7. oktober hadde fagdag med vel tjue ambulansemedarbeidere.

Nettsidene til Nærøysund kommune er oppdatert med retningslinjer som nå gjelder rundt koronasituasjonen. Det er verdt å merke seg at dagens situasjon er at det er i stor grad den smittede selv som skal informere sine nærkontakter ved positive tester. Det er også nye retningslinjer rundt hurtigtesting og tilbakemelding til kommunen.

 

 

Neste sommer skal Nærøysund kommune ha på plass en temaplan som tar for seg frivillig sektor. Nå kan lag, foreninger og privatpersoner komme med innspill til hva det bør satses på innen dette feltet.

 

Onsdag 6. oktober ble det gjennomført et historisk møte mellom Nærøysund kommune og Leka kommune. En ting var at dette var det første formelle møtet mellom ledergruppene i de to kommunene i Nærøysund. En annen var at dette var det aller første møtet som ble gjennomført i ett av møterommene i Nærøysund Arena.

Nærøysund bibliotek avdeling har nye åpningstider fra og med denne uken