Nå kan lag og foreninger søke om midler fra Østeviks minnefond til aktiviteter for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger.

Arbeidet med utbygging av fiberbredbånd til områdene Arnøya, samt Garstad, Horsenget og Hunnestad er i gang. Se mer om planene her

Nå er "gapahuken" i Svahyllveien klar til bruk!

  

Nærøysund brannvesen har kommet godt i gang med oppbyggingen av et nytt brannvesen for den nye kommunen. Den nye brannsjefen er godt i gang med arbeidet sitt, brannvesenet har fått egen logo og det jobbes med planer for enhetlig utvikling av brann- og redningstjenesten i Nærøysund kommune.

 

 

Dette er annerledessommeren, og det åpner for muligheten til å prøve noe helt nytt som du ikke har gjort før. Det gir også mulighet til å utnytte natur og nærområdene i Nærøysund. Trenger du turutstyr, kajakk, sykkel, leker eller en basketball så husk at du kan låne dette helt gratis fra BUA Nærøysund.

Gårdeiere og beboere i Rørvik og Kolvereid sentrum oppfordres til å koste foran eiendommene sine i forkant av at feiebilene skal ut 9. og 10. juli.

 

Siden 2004 har Kjell Skjevelnes vært styreleder i Ytre Namdal Vekst. Nå har han fått avløsning i Hege Sørlie, kommunedirektøren i Nærøysund kommune.

 Nå har det kommet opp flere nye skilt i Rørvik sentrum som gjør det lettere å finne fram til turstier i nærområdet.

 

Tirsdag denne uken var det endelig tid for å feire at den nye fløyen i miljøtjenestens boligkompleks i Tverrvegen på Kolvereid var ferdig. Dette ble ordfører Amund Hellesøs første mulighet til å åpne et nytt kommunalt bygg i Nærøysund kommune.

Fra og med 1. juli kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.