Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for hvem som skal prioriteres for hurtigtester. Det er for tiden knapphet på hurtigtester. Denne prioriteringsrekkefølgen vil derfor bli fulgt av Nærøysund kommune.

Det er åpnet for vaksinering av barn mellom 5 og 11, samt å gi dose 2 til barn mellom 12 og 15 år. Dette anbefales for barn med underliggende alvorlige sykdommer, og er ellers noe man kan velge selv dersom man ønsker.

Fra onsdag 26.januar endres reglene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en smittet. For øvrige nærkontakter er regimet uendret. Endringene vil føre til at flere er unntatt karantene.

Det finnes flere nasjonale og regionale støtteordninger for kulturlivet og frivillig sektor. Nå nærmer det seg søknadsfrist for flere ordninger som  lag og foreninger i Nærøysund kan søke på. Se noen av dem her

  

Nå er søknadsprosessen for årets kulturmidler i Nærøysund åpnet. I år er kulturmiddelpotten økt og søknadsfristen er flyttet til våren – etter et par år med søknadsfrist på høsten.

Nye nasjonale retningslinjer medfører at mange som får positivt utslag på en hurtigtest for korona ikke trenger å ta en PCR-test for å bekrefte denne. Det gjelder de som har fått tre doser vaksine, eller to dose vaksine, og som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene.

Nærøysund kommune har for tiden en knapphet på hurtigtester. Samtidig er det avdekket noe smitte innen helsesektoren. Det er derfor nødvendig å prioritere bruken av hurtigtester, slik at de testene vi har brukes innen helse og på folk som har symptomer.

På grunn av økende smitte vil ikke Nærøysund kommune lenger kontakte innbyggere som er koronasmittet via telefon. Med dagens situasjon er smittede og nærkontakter selv ansvarlige for å sette seg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder. Nærøysund kommune følger nasjonale koronaregler.

 

I 2021 ble tidenes første EKM – Eldres Kultur Møtes eller Eldres Kulturmønstring gjennomført i Nærøysund. Det ble vellykket, og nå starter arbeidet med å planlegge årets utgave av EKM, og Nærøysund kommune vil gjerne ha med flere i ressursgruppen som skal utforme årets EKM.

 

Nærøysund er et eldorado for kajakkpadlere. Nå er det merket 17 nye padleruter i området mellom Abelvær og Arnøya. Det jobbes for merking av enda flere padleløyper i kommunen.