Er du over 60 år og ønsker å lære mer om fotografering. Nå inviteres det til en fotoworkshop i forkant av årets EKM for denne aldersgruppen. Du kan bli med enten om du fotograferer med et stort speilreflekskamera eller et enkelt mobilkamera. 

 

  

Onsdag 24. august starter det opp en ny ICDP-gruppe på Friskhus på Kolvereid i regi av kommunens familieteam. Dette er et lavterskeltilbud til foreldre som ønsker å støtte og hjelpe barnet sitt til en best mulig hverdag.

 

Kolvereid prestegård holder åpent hver dag mellom 12.00 og 18.00 under Kolvereiddagene. 

Nå kan lag og foreninger søke om midler fra Østeviks minnefond til aktiviteter for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger.

Svømmehallen på Kolvereid holder stengt fredag 29. juli.  

 

Nærøysund er nå i gang med vaksinering i sykehjem og omsorgsboliger. 

Resterende befolkning >65 år og irisikogrupper vil bli tilbudt vaksinering i uke 35, 36 og 37 (sept.22)

Massevaksineringen vil som tidligere foregå i Samfunnshuset på Rørvik og Kulturhuset på Kolvereid, i tidsrommet kl 14.00 - 18.00.

 

Som vanlig arrangeres de nasjonale Kulturminnedagene 3.-11. september. I Nærøysund er det planlagt mange arrangement både i denne perioden og før og etter. Ettersom 2022 er Frivillighetens år er også dette tema for årets dager.

 

Nærøysund kommune har inngått en avtale med Havnegata AS, som er grunneierne i Havnegata 2 – den gamle Hansvik båt-tomta. Avtalen gjør det mulig å benytte arealet til parkeringsplass for allmennheten i sommermånedene.

  

Nærøysund kommune er en av tre pilotkommuner i Trøndelag som er med på et prosjekt der tilbud fra Den kulturelle skolesekken også kan være til glede for andre deler av lokalsamfunnet enn bare skoleelever. Pilotprosjektet starter opp førstkommende høst.

  

Onsdag 13. juli blir det nytt kulturarrangement på Kolvereid prestegård. Da skal Steinar Skarstad og Nils Nilssen ta for seg historien rundt tømmerfløting i Åbygda. "Tømmermennene fra Åbygda" har de kalt foredraget. Steinar var den siste som drev med tømmerfløting i bygda. De viser film og forteller om livet langs Å-elva mens det enda var tømmerfløting der på syttitallet.