I ukene 32, 33 og 34 er det redusert pass og ID-kort utstedelse ved Nærøy og Vikna lensmannskontor.

 

Disse ukene er det kun tirsdager hvor det utstedes pass og ID-kort og det utstedes da KUN til forhåndsbestilte timer. Time bestiller du ved å gå inn på politiet.no

 

Koronavaksineringen i Nærøysund går i godt tempo i sommerukene. Nå ligger det an til at alle i kommunen over 18 år vil ha fått tilbud om første dose i uke 30. Det er viktig at alle som får tilbud om vaksine gir beskjed om de ønsker den eller om de må utsette den.

Nærøysund kommune har lørdag 17. juli fått melding om en positiv koronaprøve. Dette er fra samme smitteklynge som det ble meldt om på fredag.  

Den smittede har vært i karantene.  Nærkontakter er satt i karantene. 

Nærøysund kommune markerer 10 år siden 22. Juli 2011 i Rørvik Kirke torsdag 22.juli klokken 12.00. Det er viktig at alle som ønsker å delta kommer i god tid, da vi må registrere alle deltakere. Arrangementet blir avsluttet med at vi legger ned roser på bautaen i byparken.

Vel møtt alle sammen.

Nærøysund kommune har fredag 16. juli fått melding om tre positive koronatester. Alle tre har kjent smittevei fra en kommune lenger sør i landet. Alle har vært i karantene etter at det ble kjent at de var nærkontakter av smittede.

Nærkontakter lokalt er satt i smittekarantene.

Det er ennå ikke avklart hvilken virusvariant de er smittet av.

Friskus.com er den nye aktivitetskalenderen til Nærøysund kommune, der du enkelt kan finne oversikt over hva som skjer i rundt omkring i kommunen på nett.

Temaplan for tjenester i hjemmet er en underliggende plan til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033. Planen omhandler alle helse- og omsorgstjenester som kommunen leverer til personer som bor hjemme. Temaplanen er nå ute på høring og nå ønsker kommunen tilbakemelding på planutkastet. Følg lenke til planutkastet her: Temaplan hjemmebaserte tjenester - Høringsversjon (PDF, 837 kB)

Høringsinnspill sendes til post@naroysund.kommune.no

Frist for å lever høringsinnspill er 15.08.21

Nærøy bo og behandlingssenter på Kolvereid trenger flere ferievikarer i sommer.

Minimum alder er 17 år

Interesserte kan kontakte enhetsleder Tove Severeide på telefon 975 31 517

 

Det er nå åpnet for at for at frivillig sektor i Nærøysund kan søke på årets kulturmidler. I år sendes søknaden elektronisk via kommunens hjemmeside.  Søknadsfristen er 1. september.

 

Lørdag 7. august starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag. Sammen med hurtigbåt og ferge vil dette utgjøre det totale kollektivtilbudet i Nærøysund og områdene rundt.