Velkommen til Nærøysund sommeren 2020

Klikk for stort bilde  Nærøysund kommune er verdt et besøk sommeren 2020

Les mer om vår spennende kommune her:

https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/velkommen-til-naroysund.16962.aspx

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 03.07.2020 Bruk BUA i sommer
    Dette er annerledessommeren, og det åpner for muligheten til å prøve noe helt nytt som du ikke har gjort før. Det gir også mulighet til å utnytte natur og nærområdene i Nærøysund. Trenger du...
  • 03.07.2020 Ny runde med feiebilen
    Gårdeiere og beboere i Rørvik og Kolvereid sentrum oppfordres til å koste foran eiendommene sine i forkant av at feiebilene skal ut 9. og 10. juli.