Søknadsfrist for barnehage og SFO 1. mars!

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 25.02.2020 Gi innspill til kystsoneplan for Namdalen
    Har du ønske om en kajakkløype eller en vannscooterløype i kommunen din?Vet du om ei badestrand eller et friluftsområde som vi bør ta hensyn til i planen?Eller et viktig lokalt fiskeområde? Eller...
  • 20.02.2020 Spår en god framtid for Nærøysund
    I forrige uke la Kommunal Rapport fram sitt Framtidsbarometer. Nærøysund plasserte seg på en tredjeplass blant landets 356 kommuner. I denne ukens utgave presenteres de lyse utsiktene for kommunen...