Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune følger opp arbeidet med bekjempelse av koronaviruset. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Se vår samleside om temaet https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 31.03.2020 Felles dugnad for trøndersk næringsliv
    Trøndelag fylkeskommune offentliggjorde før helga støtteordningen BIO Trøndelag. Denne skal være en hjelpepakke til småbedrifter og enkeltpersonsforetak som har utfordringer som følge av...
  • 30.03.2020 E-bok e’ løsningen
    Selv om bibliotekene holder koronastengt kan du få en del av bibliotekets tjenester på nett. Du kan besøke karanteket.no for å låne digitale bøker og være med på smittefrie arrangement.