Koronasituasjonen i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 23.07.2021 Redusert åpningstid for utstedelse av pass ved lensmannskontoret
    I ukene 32, 33 og 34 er det redusert pass og ID-kort utstedelse ved Nærøy og Vikna lensmannskontor. Disse ukene er det kun tirsdager hvor det utstedes pass og ID-kort og det utstedes da KUN til...
  • 23.07.2021 Vaksineringsstatus i Nærøysund
    Koronavaksineringen i Nærøysund går i godt tempo i sommerukene. Nå ligger det an til at alle i kommunen over 18 år vil ha fått tilbud om første dose i uke 30. Det er viktig at alle som får tilbud...