Koronasituasjonen i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Egendefinert

Aktuelt

  • 26.01.2022 Prioriteringsrekkefølge for hurtigtester
    Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for hvem som skal prioriteres for hurtigtester. Det er for tiden knapphet på hurtigtester. Denne prioriteringsrekkefølgen vil derfor bli fulgt av...
  • 26.01.2022 Hvordan kan barnet ditt få koronavaksine i Nærøysund?
    Det er åpnet for vaksinering av barn mellom 5 og 11, samt å gi dose 2 til barn mellom 12 og 15 år. Dette anbefales for barn med underliggende alvorlige sykdommer, og er ellers noe man kan velge...