Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Egendefinert

Aktuelt

  • 25.05.2022 Hovedutvalg for kultur på Nærøysund-besøk
    Tirsdag 24. og onsdag 25. mai har hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune vært på besøk i Nærøysund. Blant annet har de blitt bedre kjent med kulturlivet i kommunen, samt at de har fått...
  • 25.05.2022 Fagfolk fikk vite mer om skolevegring
    Tirsdag 24. mai var mange av de som jobber med barn og unge i Nærøysund samlet for å lære mer om skolevegring og skolefravær. Målet er å få en felles forståelse for skolefravær og komme tidlig på...