Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune følger opp arbeidet med bekjempelse av koronaviruset. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Se vår samleside om temaet https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 29.05.2020 Opprettholder retningslinjer for besøk på helseinstitusjonene
    Nærøysund kommune opprettholder sine besøksrutiner på helseinstiusjonene. Det innebærer blant annet at besøkende må ringe og avtale tidspunkt før de kommer. Dette vil i første omgang gjelde fram...
  • 29.05.2020 Barnehagebyggingen er i gang
    Det begynner å skje forandringer på barnehagetomta på Austafjord. Muren til den nye barnehagene som skal få tre avdelinger er på plass og en aner konturene av hvordan dette blir når barnehagen...