Koronatiltak i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 25.11.2020 Kulturmidlene er fordelt
    De aller første kulturmidlene fra Nærøysund kommune er nå fordelt. Utvalg for folk vedtok i forrige uke fordelingen av de 500 000 kronene som er satt av til lokale kulturtilbud i 2020.
  • 24.11.2020 Nå kan du finne flere lokale turmål på ut.no
    Nærøysund kommune har lagt ut flere turforslag på nettstedet ut.no. Her kan du nå finne over åtti turforslag over hele kommunen.