Lokalpolitikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Politikk Møteportal Organisasjon

Aktuelt

Hva skjer i Nærøysund

Ingen planlagte hendelser