Koronasituasjonen i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Egendefinert

Aktuelt

  • 29.11.2021 Kulturmidlene er fordelt
    Utvalg for folk i Nærøysund kommune har i sitt møte 25. november fordelt de ordinære kulturmidlene i kommunen for 2021. Samtidig er det siste frist for å søke om årets aktivitets- og prosjektmidler...
  • 29.11.2021 38 koronatilfeller i uke 47
    I løpet av uke 47 ble det registrert 38 bekreftede tilfeller av koronasmitte i Nærøysund. Det er ikke påvist flere smittede i tilknytning til tilfellene som har vært påvist ved Rørvik sykestue.