Koronatiltak i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 27.10.2020 Livet er mer enn jobb
    – Det er viktig å ha møteplasser også på fritiden, det gjelder ikke minst unge voksne. Skal vi bli en attraktiv bo- og jobbregion må vi ha gode fritidstilbud og de som flytter hit må ha kjennskap...
  • 27.10.2020 Nå kan du søke på kulturmidler
    Nærøysund kommune har i år 500 000 kroner i fordeling til kulturen og øvrig frivillig sektor. Nå oppfordres alle som har tiltak de ønsker støtte til om å levere en søknad, og det må de gjøre...