Koronasituasjonen i Nærøysund kommune

Politikk, organisasjon og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon. Under knappen samfunn finner du mer info. om planer, samfunnssikerhet og beredskap, næring, landbruk, skogbruk, vilt og miljø.

Politikk Organisasjon Samfunn

Aktuelt

  • 24.09.2021 Bedriftsidrettslaget vil ha folk i kanonform
    Fredag 24. september ble Nærøysund kommune bedriftsidrettslag stiftet. I tillegg til å skape aktivitet og sosial aktivitet blant kommunens egne ansatte er det et mål å få fart i bedriftsidretten i...
  • 24.09.2021 Kurs, fagdager og webinar for gårdbrukere og skogbrukere
    Mære Landbruksskole har i løpet av høsten 2021 og våren 2022 planlagt flere kurs, fagdager og webinarer for gårdbrukere og skogbrukere i Trøndelag. Nærøysund kommune anbefaler de som er i...