Om Nærøysund

Nærøysund kommune ligger nordvest i Trøndelag fylke på Namdalskysten. Kommunen ble opprettet som resultat av sammenslåing mellom de tidligere nabokommunene Nærøy og Vikna 1. januar 2020.

Kommunen er oppkalt etter Nærøysundet, som går midt gjennom kommunen.

Nærøysund har to kommunesenter. Rørvik – som ligger rett ved Nærøysundet og Kolvereid som ligger 22 kilometer unna Nærøysundet, plassert mellom Foldafjorden og fjordarmen Sørsalten.

Foruten de to kommunesentrene har kommunen mange aktive lokalsamfunn fordelt på hele den vidstrakte kommunen. Totalt bor det 9660 personer i Nærøysund per 1. april 2020.

 

Les mer om kommunen i artiklene under:

Strategisk ledergruppe er kommunens øverste administrative forum. Ledergruppa styres av kommunedirektør Hege Sørlie

 

Det er mulig å komme seg til Nærøysund både over land, sjø og luft.

 

I forbindelse med etableringen av Nærøysund kommune ble det laget en nettserie kalt "Nææært på Nærøysund med Odin Jensenius". Her tok den namdalske sauebonden kjent fra både radio og TV den nye kommunen i nærmere øyesyn.

Her finner du grunnleggende informasjon om Nærøysund kommune

 

 

 

 

Nærøysund kommune er en stor arbeidsgiver med nesten 1000 ansatte. Kommunens ansatte har mange ulike arbeidsoppgaver innen helse, skole, barnehager, drift av kommunal infrastruktur og kommunale bygninger samt ulike områder innen kommuneadministrasjonen. Ønsker du å bli med på vårt lag som ansatt i Nærøysund kommune? Her finner du informasjon om våre ledige stillinger og hvordan du søker. Vi ønsker deg velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

  

Nærøysund kommune ønsker å legge opp til at flest mulig får lærlingplass innen i kommunen. Dette gjelder mange typer fag som er en del av kommunens tjenestetilbud.

 

Fra 1. januar 2018 ble borgerlige vigsler overført til kommunene. I Nærøysund er det ordfører Amund Hellesø, fungerende varaordfører Mildrid Finnehaug og kommunaldirektør Hege Sørlie som har vigselsmyndighet.

  

Nærøysund kommunevåpen er et symbol som definerer både fortid og framtid.

   

Nærøysund kommune tok høsten 2021 i bruk de nye idrettshallene Nærøysund Arena på Kolvereid og SinkabergHansen Arena på Rørvik.