Lærling i Nærøysund kommune

Lærlinger i Nærøysund får opplæring samtidig som de får jobbe praktisk ute i enhetene.  

Nærøysund kommune ønsker å legge opp til at flest mulig får lærlingplass innen i kommunen. Dette gjelder mange typer fag som er en del av kommunens tjenestetilbud.

Nærøysund har for tiden over 20 lærlinger fordelt på flere ulike faggrupper. De fleste som er lærling nå er det innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kommunen kan derimot også tilby lærlingplass i fag som IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfag og aktivitørfaget. 

– Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flest mulig i de aktuelle fagområdene tilbys lærlingplass hos oss, sier HR-sjef i Nærøysund kommune Jens Reidar Husby.

 

Lær mens du jobber

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe på en arbeidsplass sammen med andre faglærte. På denne arbeidsplassen får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i kommunen, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Arbeidsplassen der du jobber må være godkjent som lærebedrift. Nærøysund kommune er godkjent for å motta lærlinger i mange ulike fag. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

 

Jobb med gode kolleger

Nærøysund kommune er en stor og profesjonell arbeidsgiver som ønsker å legge godt til rette for våre lærlinger. Som lærling iLærlingene jobber tett med de øvrige kollegene på avdelingene.   Nærøysund så vil du få god oppfølging og mulighet til å jobbe i et aktivt miljø med mange utfordringer.

Som lærling går du inn som en del av medarbeiderne på en arbeidsplass, enten det er i helsevesenet, på en skole eller barnehage eller et kommunalt kontor. De fleste kommunale arbeidsplassene som mottar lærlinger har lang erfaring med dette. De vet derfor hvordan de skal legge til rette for lærlingene og få dem til å føle seg som en del av kollegiet.