Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune følger opp arbeidet med bekjempelse av koronaviruset. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Se vår samleside om temaet https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Nav Nærøysund kan kontaktes direkte under koronasituasjonen

Det er opprettet direktenummer til Nav Nærøysund i forbindelse med koronasituasjonen

Du kan laste ned søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp fra nettsiden.

 

Se mer her: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/tiltak-i-helse-og-velferd/nav-ytre-namdal/

Tjenester