Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nærøysund kommune samler inn, tar vare på og bruker opplysninger om personer som er i kontakt med kommunen på ulikt vis.