Kommunestyret, råd og utvalg

Kommunestyret i Nærøysund med formannskapet på første rad. Foran fra venstre: Tom Roger Moen (H), Ida Andrea Nogva (H), Anette Laugen (Sp), Steinar Aspli (Sp), Amund Hellesø (Ap), Terje Setttenøy (FrP), Mariann Oddvik (Ap), Bjørn Ola Holm (V), Petter Stevik (KrF), Andre rekke: Dagfinn Eriksen (Ap), Anita Marø (Sp), Brita Lauten Jakobsen (H), Eline Devik (SV), Lene Thorsen (Sp), May-Linn Waagø (FrP), Anneli von Ibenfeldt (vararepr. FrP), Dag Erik Thomassen (H), Tredje rekke: Bjørn Endre Buvarp (Sp), Jakob Mo (Sp), Ståle Valø (V), Elise Sund Sørvik (Ap). Bakre rekke: Merethe Lervåg (Ap), Adrian Aspli (Sp), Sture Karlsen (Ap), Jan Rune Sæbø (Ap), Andreas Lauritz Sørensen (FrP,) Stig Myhre (FrP). Stein Bakken fast repr. for FrP var ikke til stede da bildet ble tatt.

     

Nærøysund kommune har et kommunestyre med 27 medlemmer og et formannskap på 9 medlemmer. Kommunestyret velges hvert fjerde år. Det sittende kommunestyre ble valgt september 2023.

Amund Hellesø (AP) er ordfører og Terje Settenøy (FrP) er varaordfører.

Politisk organisering i Nærøysund kommune (PDF, 57 kB)

Mer informasjon om de ulike utvalg og råd i Nærøysund kommune finner du i

"Reglement for folkevalgte organ i Nærøysund kommune" (PDF, 189 kB)

Medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg Trykk på ønsket utvalg for å få opp liste over medlemmene.

Møteplan for kommunestyre, formannskap, utvalg og råd i Nærøysund kommune

Reglement for kommunestyret finner du her (PDF, 469 kB)

Reglement for formannskapet finner du her (PDF, 430 kB)