Rett ved fylkesvegen – bare to og en halv kilometer fra Kolvereid sentrum ligger Kanalen naturreservat. Nå er det gjennomført en oppgradering som gjør området lettere tilgjengelig. Blant annet kan fugleinteresserte benytte seg av et nytt fuglekikkertårn.

1. desember er røykvarslerdagen. Bruk denne dagen til å skifte batteri i dine røykvarslere. Det kan redde liv!

Meteorologisk institutt har tirsdag 29. november gått ut med et nytt oransje varsel på grunn av stor skogbrannfare i nordlige deler av Trøndelag. – Alle som ferdes i terrenget i Nærøysund om må være forsiktig med bruk av ild, sier brannsjef Yngve Torgnesøy

Onsdag 30. november vil Nærøysund biblioteks avdelinger på Kolvereid og Rørvik holde stengt på grunn av kursing av ansatte. 

Nærøysund kommune har fått en anmodning fra IMDi om å bosette 140 flyktninger i 2023. Det er kommunestyret som avgjør hvor mange flyktninger Nærøysund kan bosette i kommende år. Uansett er det behov for flere boliger hvor flyktningene kan bo. Har du hus eller leiligheter tilgjengelig bør du kontakte MAKS Nærøysund for å bidra til at de som kommer hit får et hjem.

Denne høsten har det startet en kanonballserie i regi av Bedriftsidretten i Midt-Norge i Nærøysund. Blant de 16-lagene som stilte med lag er det mange fra ulike deler av kommuneorganisasjonen. Rørvik skole stiller med to lag i serien, og engasjementet rundt kanonballspillet på onsdagskveldene har også betydning for arbeidsmiljøet blant de ansatte på skolen.

 

Onsdag 23. november er «MOT til å glede»-dagen som markeres over hele landet – også i Nærøysund.  Dagen har et mål for øyet: Spre glede!

 

 

 

Iht. kommuneloven § 14 – 3, 4. ledd er formannskapets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, kommunale avgifter, eiendomsskattesatser, gebyrer m.m. lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorgene i Rørvik Samfunnshus og Nærøysund kulturhus, Kolvereid fram til kommunestyrets behandling torsdag 08.12.2022. Dokumentene er også lagt ut på Nærøysund kommune sin hjemmeside: www.naroysund.kommune.no

Eventuelle merknader og kommentarer sendes til ordføreren innen 07.12.2022.

Postadresse: Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Epost: post@naroysund.kommune.no

 

Ordfører

Her kan du følge kommunestyremøtet i Nærøysund torsdag 17. november