Ettersom TV-aksjonen i Nærøysund er digital oppfordres næringslivet i kommunen om å bidra med støtte til aksjonen gjennom digitale plattformer. Inntektene går i år til Plan Internationals kamp mot barneekteskap.

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010.

Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

 

De kommende ukene er timeplanen til sjuendeklassingene ved Rørvik skole magisk forvandlet til å passe inn i Harry Potters verden. Tirsdag var det ikke klasserommet som møtte elevene, men plattform 9 ¾.

 

Det er behov for tilkallingsvikarer både på skolen og i barnehagen på Gravvik oppvekstsenter. Kunne du tenke deg å bidra til dette, eller vet du av noen som kanskje kan bidra?

 

 

Lørdag 30. oktober er det klart for årets utgave av Forut-aksjonen på Austafjord barnehage. Da blir det også første mulighet for alle interesserte å bli bedre kjent med det nye barnehagebygget som ble tatt i bruk i begynnelsen av mai.

 

 Under årets TV-aksjon gjennomfører Nærøysund kommune markeringen i hovedsak digitalt, men noen analoge innslag er det. Blant annet har beboere på helseinstitusjonene fått underholdning og informasjon om årets aksjon.

 

 

På grunn av sprangskifte (omvelting av vannmassen) i vannkilden kan abonnenter tilknyttet Nærøysund vannverk oppleve at det er en del farge på vannet i en periode fremover. Fargeverdiene ligger innenfor kravene til drikkevann. Det arbeides kontinuerlig med å justere inn prosessen på vannverket. De forhøyde fargeverdiene medfører ingen helsefare, det er trygt å drikke vannet.

 

 

Nærøysund kommune har også i år valgt å ha en digital innsamling i forbindelse med TV-aksjonen til inntekt for Plan International. Samtidig oppfordres flest mulig i Nærøysund til å bli digitale bøssebærere eller støtte aksjonen på andre måter.

Vaksinasjondager i uke 43 og uke 44  

Nærøysund Kulturhus, Kolvereid: 

torsdag   28.10.2021  kl. 09-14

fredag    29.10.2021  kl.09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

Rørvik Samfunnshus: 

torsdag  28.10.2021  kl. 09-14

 fredag   29.10.2021   kl. 09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

 

Denne uken startet arbeidet med å rive Nærøyhallen og den gamle ungdomsskolebygningen på Kolvereid. Før jul skal alle rester etter byggene være borte og områdene blir klar for ny bruk.