Torsdag 28. april var det endelig tid for offisiell åpning av FriskHus på Kolvereid. Samlokaliseringen av viktige tjenester som helsestasjon, PPT, Familiekoordinator, Frisklivssentral, Hverdagsmestringsteam, kommunepsykolog og Mestringsteamet innen rus- og psykiatri skjedde for halvannet år siden, men koronasituasjonen har ikke gjort det mulig å ha en offisiell markering før nå.

Kolvereid prestegårds kunstmuseum åpnes 18.juni. Da vil det være et åpent arrangement for alle med åpningsmarkering og muligheter for å se og oppleve sommerens kunstutstilling.

 

2022 er Frivillighetens år. Det er bare en av mange gode grunner til å komme seg ut på tur i nærmiljøet hvor lokale lag og foreninger tilrettelegger for andre i nærmiljøet. Vi kan blant annet anbefale å være med og samle trimpoeng på «Yttertoppan» eller «Turmål i Gravvik». Du kan markere Verdens aktivitetsdag 10. mai eller planlegge arrangement i friluftslivets uke i september.

Sivilforsvaret vil onsdag 27. og torsdag 28. april ha øvelse i Nærøysund. I denne perioden vil det blant annet bli øvingsaktivitet med uniformerte kjøretøy og mannskap.

Fra og med 1. mai vil koronateststasjonene i Nærøysund kommune avvikles. Samtidig avvikles ordningen med egen koronatelefon. Det er fortsatt mulig å få vaksine gjennom apotekene.

 

Sanitetsforeningene i Nærøysund er viktige støttespillere for kommunen på ulike måter. Blant annet bidrar de med jevne mellomrom med gaver til helsesektoren. Nylig har Ryum Sanitetsforening og Rørvik sanitetsforening åpnet gavesekken for Rørvik sykestue.

 

Klima- og miljøplanlegger Frode Setran orienterte formannskapet tirsdag før påske om oppstarten på klima- og miljøplanen. Formannskapet hadde en times debatt etter orienteringen, der de blant annet slo fast at dette er en av kommunens viktigste planer, og at det haster med å få fram et kunnskapsgrunnlag for å kunne vedta mål og tiltak.

På grunn av teknisk problem på ventilasjonsanlegget ved bassenget i Nærøysund arena på Kolvereid må svømmehallen holde stengt onsdag 20. og torsdag 21. april.

Oppdatering torsdag: Feilen er rettet opp og bassenget holder åpent fra og med fredag 22. april. 

På grunn av en trafikksikkerhetsøvelse blir Ingebrigt Østnes gate på Rørvik stengt mellom Lillegata og Dalseths gate i tidsrommet 10.50-13.30 torsdag 21. april. Omkjøring skjer gjennom Lillegata og Dalseths gate.