Nærøysund kommune satser på Hodebra. Hodebra handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag. Les mer om dette her

 

Fredag 1. oktober ble Nærøysunds aller første rundkjøring åpnet. Det markerte samtidig starten på en ny bydel på Marøya.  

 

Onsdag og torsdag har formannskapsmedlemmene i Trondheim, Frøya, Hitra og Nærøysund vært samlet på Rørvik. Dette er første samling mellom de fire kommunene etter at Nærøysund formelt ble en del av det maritime samarbeidet i Trøndelag. Veien videre nå blir å styrke samarbeidet mellom de fire mest sentrale kommunene i marin sektor i regionen.

Nærøysundsund kommune skal legge ny vannledning fra krysset Raudsandvegen/Bassengvegen – til krysset Steinaldervegen/Byåsvegen. I tillegg skal vann- og avløpsledninger i Steinaldervegen skiftes ut (se kart). Dessuten vil det bli asfaltert og satt opp nye gatelys.

Fv771 ved Sør Gutvik vil bli stengt i tidsrommet kl. 23.30 – 06.30 natt til tirsdag 5. oktober og i samme tidsrom natt til onsdag 6. oktober

Dette skyldes bytte av stikkrenner.

 

Hilsen Veidekke.

 

Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2021

 

Denne uka avholdes den aller første EKM – Eldres Kulturmønstring i Nærøysund. Gjennom hele uka er det planlagt mange ulike arrangement rettet mot kommunens eldste innbyggere. Tirsdag var det danseband-dronning Jenny Jenssen som fikk opp stemningen med sine countryfavoritter.

 

2022 er Frivillighetens år. Over hele landet skal dette markeres med feiring og arrangement. Nå kan ditt lag eller organisasjon være med på feiringen og samtidig søke om penger til gjennomføring av «Vår dag».

 

Fredag 24. september ble Nærøysund kommune bedriftsidrettslag stiftet. I tillegg til å skape aktivitet og sosial aktivitet blant kommunens egne ansatte er det et mål å få fart i bedriftsidretten i hele kommunen. Nå jobbes det med å få i gang en kanonballserie i Nærøysund.

Mære Landbruksskole har i løpet av høsten 2021 og våren 2022 planlagt flere kurs, fagdager og webinarer for gårdbrukere og skogbrukere i Trøndelag. Nærøysund kommune anbefaler de som er i målgruppen i kommunen om å se hvilke samlinger som kan passe for deres virksomhet.