Som følge av myndighetenes vedtak vil alle skolene og barnehagene i Nærøysund kommune fortsatt holde stengt. Inntil videre gjelder det til 13. april. 

Som følge av koronautbruddet har Nav Nærøysund opprettet direktenummer til sitt kontor.

Nå kan du sende sensitive dokumenter til kommunen via nettet. Med løsningen eDialog kan dokumenter med taushetsbelagt informasjon sendes kryptert. I disse koronatider så gir det gode muligheter for blant annet innsending av sosialhjelpstønad.

Søknadskjemaene for SFO vil i år bli digitale og vil snart bli lagt ut på hjemmesiden. Søknadsfristen vil være 15.april.

Nærøysund kirkelige fellesråd reduserer antallet personer som kan være med på seremonier i kirkene i kommunen. 

De to apotekene i Nærøysund har kommet med en felles henstilling til innbyggerne i forbindelse med koronautbruddet. Les anmodningene fra dem her: 

Ordfører Amund Hellesø og varaordfører Terje Settenøy rapportere om koronasituasjonen direkte på Facebook fredag ettermiddag. 

Se videoen her:  

 

Mange innbyggere i Nærøysund opplevde at de kommunale avgiftene var økt betraktelig da fakturaen ble sendt ut nylig. I stor grad skyldes dette ny beregningsmåte for vann- og avløpsgebyrer. Det finnes derimot en måte å spare opptil flere tusen kroner på for innbyggerne – og det er å installere vannmåler.

Nærøysund kommune gikk tidligere i uken ut og ba helsepersonell som bor i kommunen og som ikke er ansatt i kommunehelsetjenesten om å registrere seg. Det samme gjelder de som ønsker å bidra med frivillig innsats i forbindelse med koronasituasjonen. Responsen har vært meget god.

Politiet i Trøndelag har besluttet at utenlandske sjømenn ikke kan gå i land i trønderske havner uten tillatelse fra politiet. Dette som et tiltak mot spredning av koronaviruset. Les beslutninger her: