Det er en utfordring med mange eierløse katter i Rørvik sentrum. Nærøysund kommune har hatt en god dialog med foreningen Bryggekattene den siste tidene ved veterinær Ingrid Margrethe Hagerup om en god og effektiv forvaltning av løskattproblemet for på sikt å få kontroll med bestanden. Det skal gjøres på en ryddig og human måte.

 

Dykker- og serviceselskapet KB-Gruppen er den første private aktøren som etablerer seg på Kråkøya. Mulighetene er mange for de som følger etter og etablerer seg på industriområdet rett nord for Rørvik.

 Nærøysund kommune setter nå i gang arbeidet med å utarbeide en samfunnsplan. Samfunnsplanen er et av kommunens aller viktigste styringsdokument og legger føringer for utvikling mange år framover. Planen skal tuftes på FNs bærekraftmål og første steg på veien mot planen er å finne ut hvilke av de 17 bærekraftsmålene som er viktigst for kommunens innbyggere.

NTE har laget nyhetsbrev om arbeidet med Ytre Vikna 2. Les det her

 

Etter å ha vært stengt for publikum i over tre måneder på grunn av kornonasituasjonen så åpner bibliotekene på Kolvereid og Rørvik nå igjen for publikum. Foreløpig med en dag i uka. 

 

Går det som Leka og Nærøysund kommuner vil, blir det Vrimmelfestival fra 19. oktober og (minst) ei sprekkfull uke til ende.

Kommunestyret i Nærøysund vedtok i juni de aller siste årsmeldingene og regnskapene for Nærøy og Vikna kommuner. 

Disse er nå lagt ut på kommunens hjemmesider.

 

Nærøysund kommune har sammen med NTE og Fortum fått på plass Nærøysunds første offentlige hurtiglader. I Rørvik kan nå elbileiere lade kjøretøyene sine raskt og effektivt.

 

De siste dagers varme og tørre vær har økt faren for skog- og terrengbrann. Husk bålforbudet og ta hensyn når du griller.

 

Så å si midt på Norskekysten ligger Nærøysund. Kommunen har landets lengste totale kystlinje fordelt på et innholdsrikt fjordlandskap og rundt 7000 øyer, holmer og skjær. Dette gjør den nye kommunen midt i landet til et spennende område å utforske både om en kommer via sjø eller land.