Det nye kombinerte skole/biblotek/kulturbygget på Kolvereid nærmer seg ferdigstillelse. Ettersom det inneholder så mange forskjellige aktiviteter og flere enheter settes det nå i gang et arbeid for å finne et navn på bygget som skal omfavne alle de ulike aktørene som skal holde til der.

Fram til nå har skatteoppkreveren vært underlagt kommunene, men fra og med 1. november blir dette overtatt av Skatteetaten. 

Nærøysund kommune jobber for en trygg gjenåpning av Rørvik svømmehall. Vi ser frem å ta imot besøkende igjen i svømmehallen fra mandag 14. september, kl. 17.30 og 19.30.

Har du et ønske om å skape en samlingsplass for unge. Da ønsker vi i Nærøysund kommune å informere om at Gjensidigestiftelsen nå deler ut totalt 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom.

Torsdag 3. september 2020 er det klart for det aller første årsmøtet i Nærøysund Idrettsråd.

 

Nærøysund kommune har den senere tiden fått flere henvendelser om ulovlig kjøring med motoriserte kjøretøy i utmark. I hovedsak med ATV, men også andre motoriserte kjøretøy. Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke slike kjøretøy i utmark uten spesiell tillatelse.

 

Nærøysund kommune har i tillegg til mange egne barnehager også mange private barnehager. Kommunen er glad for at driverne av disse satser på utvikling og nybygging. Ved juletider vil kommunen få en ny barnehagebygning når Bikuben barnehage tar i bruk sitt nye bygg på Nylandet i Rørvik.

Fra og med torsdag denne uken, samt i uke 37 og 38 skal det gjennomføres forsterkning av deler av strekningen på Fylkesveg 771. Dette medfører både manuell dirigering og at veien blir delvis stengt.

Voksenopplæringen i Nærøysund kommune gjennomfører skriftlig norskprøve mandag 21. september. Muntlig norskprøve gjennomføres tirsdag 22. september.

Nærøysund kommune mottok i forbindelse med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer 75.000,- fra Trøndelag fylkeskommune. Disse midlene skal gå til frivillige lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge friluftslivet for allmennheten. Dette gjelder i hovedsak skilting og merking samt mindre tilretteleggingstiltak som f.eks. parkering.