Tiden er igjen inne for den årlige happeningen «Drømmestipendet», og kulturskolerektoren i Nærøysund ønsker nå innspill, forslag og søknader fra drømmende Nærøysundværinger.

Vi minner om at alle eiendommene i tidligere Vikna kommune har fått nye gårdsnummer fra årsskiftet

17.12.19 vedtok Nærøysund og vedlagt ligger korrigert talldel i drifts- og investeringsbudsjett.

Utkast til Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-30 legges ut til høring. Høringsfrist er 24. januar.

Tårnet barnehage har ledige barnehageplasser.

 

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon.