Kartlegging av friluftsområder

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon.

Bruken av disse er viktige for folkehelse, stedstilhørighet, kunnskapsformidling og næringsliv. Gjennomført kartlegging vil gi god oversikt over de viktigste friluftsområdene i Vikna kommune, og gi et godt kunnskapsgrunnlag til revisjonen av kommuneplanens arealdel.