Demensomsorg

Mennesker med demens og deres pårørende kan ha behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av kommunale tjenester.

Les mer om demens her

Kommunen har følgende tilbud og tjenester:

 

 

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87