Omsorgsstønad

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Slik søker du

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund kommune

I søknadsskjemaet beskriver du hva omsorgsarbeidet innebærer.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.Brukerkontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87