Trygghetsalarm

Kommunen har tatt i bruk digitale trygghetsalarmer. 

Hva er trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet.

Raskere, sikrere og tryggere.

En digital trygghetsalarm er ikke avhengig av fasttelefon. 

Trygghetsalarmen formidler signaler fra alarmsmykke, via alarmboksen,  direkte til ansatte i tjenesten. Tjenesten oppretter umiddelbart telefonisk kontakt med alarmboksen, og bruker kan snakke med hjelper via alarmen.

Bruker og pleier får raskt dialog. Hjelper får kartlagt situasjonen og trygge vedkommende på at de er på vei.

Får man ikke opprettet dialog med bruker, rykker tjenesten ut umiddelbart.

Den digitale trygghetsalarmen gir tilbakemeldinger til tjenesten ved strømbrudd, ved batteristopp eller andre tekniske problemer, som bidrar til at man til enhver tid er sikker på at alarmen fungerer som den skal.

En digital trygghetsalarm har i tillegg flere funksjoner, og kan kobles opp mot ulike sensorer ved behov. 

Slike sensorer kan være røyksensor, dørsensor, vindussensor og fallsensor.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:

  • Montering og oppkobling
  • Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
  • Opplæring i bruken av trygghetsalarmen

Nærøysund kommune har myndighet til å avslutte tjenesten trygghetsalarm dersom helsetilstanden endres og du ikke lenger fyller kriteriene.

Hvem kan få tilbudet?

  • Har redusert bevegelighet med fare for fallulykker eller bor i uegnet bolig
  • Angst/ utrygghet som fører til forringet livskvalitet

Slik søker du:

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund kommune            

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Pris
Oppkobling- engangsavgift kr. 500,-
Egenbetaling pr. mnd. kr. 250,-

 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder.

Kontaktinformasjon

Anita Hansen
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 97 56 51 40