Hjemmesykepleie

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tilbud til de som bor eller oppholder seg i kommunen, og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom /funksjonshemming har behov for pleie og omsorg i eget hjem.

Det kan blant annet gis hjelp til:

  • generell sykepleie
  • forebygge komplikasjoner på grunn av sykdom
  • observasjon av sykdomsutvikling og allmenntilstand
  • sårbehandling
  • oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling
  • smertebehandling
  • administrering og utdeling av medisiner
  • personlig pleie
  • kreftomsorg

All hjelp tildeles etter individuell vurdering. Det tas utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun kan klare selv. .
Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Slik søker du

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder eller advdelingsleder.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87
Vakttelefon avdeling Kolvereid
Mobil 97 76 40 94
Vakttelefon avdeling Rørvik
Mobil 91 33 81 80
Anita Hansen
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 97 56 51 40