Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med:

  • praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask, klesvask og sengeskift
  • veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du:

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Egenandelssatser i Nærøysund kommune

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 948 14 387