Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med:

  • praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask, klesvask og sengeskift
  • veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du:

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Egenbetaling praktisk bistand
Netto skattbar inntekt etter siste avlagte skatteligning Pris pr. time Maksimal pris pr. måned
Inntil 2G kr 230,- kr 230,-
2-3 G kr 235,- kr 940,-
3-4 G kr 435,- kr 2010,-
4-5 G kr 450,- kr 3600,-
Over 5 G kr 560,- kr 5600,-

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87