Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp(praktisk bistand), støttekontakt, miljøtjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Slik søker du:

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund  

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov

Hva koster det?  

Kommunen kan kreve egenandel for noen av oppgavene i tjenesten.             

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder for tjenesten

 

 

Tilbydere BPA

Tilbydere BPA
Kontrakt inngått med følgende selskaper: Org. nummer  Kontaktperson Telefon Epost
Uloba – Independent Living  963 890 095  Lena E. Jensen  328 82 403  lena.jensen@uloba.no   
Prima Assistanse AS  989 748 319  Ragnhild Igland Vadla  475 10 116  ragnhild.vadla@prima-assistanse.no
AssisterMeg AS 990 513 449  Marit Dieseth  40 00 20 23  ove.allers@assistermeg.no
Abcent AS  996 207 935 Åge Frisak 
JAG Assistanse AS 995 256 339  Cathrine Schumann  469 59 224  Cathrine.schumann@jagassistanse.no
Mio BPA AS  913 961 471  Elin Langdahl  917 21 745  Elin.langdahl@mio.no
Aberia Omsorg AS 950 990 449  Eirik Egeland  984 88 984  Eirik.egeland@aberia.no
Human Care AS  997 915 038  Jon Torp  481 55 808  jon.torp@humananorge.no 
Ecura Hjemmetjenester og BPA AS  916 122 128  Kristian M. Aune  907 937 245  kristian.aune@ecura.no 
Brageva AS  916 914 822  Magnus Risto  936 64 700  Magnus@brageva.no 
Assent AS  912 105 008  Ada Greve Rokne  906 72 196  agr@assent.no 
Medvind assistanse  924 481 358  Kevin Stormo  989 09 030  kst@medvindassistanse.no 
Stendi Assistanse AS  918 561 854  Maja Mortensen  911 71 018  maja.mortensen@stendi.no 
HAV AS  986 587 098  Christian A. Olsen  481 47 982  christian@havas.no 
Solid Assistanse AS  930 077 763    Espen Heggen Bergh  474 85 215  espen@solid-assistanse.no 
       
Abcent AS 996 207 935  Åge Frisak  Søknad under behandling: Venter på signert kontrakt 

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87