Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp(praktisk bistand), støttekontakt, miljøtjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Slik søker du:

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund  

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov

Hva koster det?  

Kommunen kan kreve egenandel for noen av oppgavene i tjenesten.             

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder for tjenesten

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87