Støttekontakt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

En støttekontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Hovedoppgaven for en støttekontakt er å hjelpe brukeren med en meningsfull fritid og deltagelse i aktiviteter som kan bidra til sosialisering. Enhetsledere har ansvaret for rekruttering av støttekontakter, oppfølging og avlønning av støttekontakter. Støttekontakt kan være en til en tiltak eller et gruppetiltak.

Hvem kan få støttekontakt?

  • Tjenesten kan innvilges til unge og voksne med rus- og /eller psykiske problemer, funksjonshemminger og familier med sammensatte problemer.
  • Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år. Dette ut ifra at denne aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur og fritidsliv uavhengig av foresatte

Hva kan jeg forvente om jeg får en støttekontakt?

Du får tildelt en støttekontakt, og sammen finner dere ut hvordan dere vil organisere tiden deres og hvilke aktiviteter dere vil gjøre. Vi ønsker å sette fokus på den enkeltes ressurser og legge til rette for egen mestring og deltakelse. Støttekontakt skal brukes til deltagelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet.

Slik søker du:

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester i Nærøysund        

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av Brukerkontoret.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder for tjenesten.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87