Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet).

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år eller så lenge førerkortet ditt er gyldig.

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Du må legge ved legeerklæring (PDF, 2 MB)

Slik søker du:

Søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 2 MB)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87