Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritids arrangementer eller på offentlig transport.

Du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager, og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.

Hvem kan få tilbudet?

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få et ledsagerbevis.
Du må være over 8 år. 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangøren, transportselskap eller institusjonen som krever inngangspenger har akseptert ordningen. 

Slik søker du

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 948 14 387