Omsorgsboliger

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og eventuelle hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller funksjonshemming.

Slik søker du

Søknadsskjema om helse og omsorgstjenester i Nærøysund kommune

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. Betaling for enkelttjenester kommer i tillegg.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder eller enhetsleder.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87