I uke 43 og 44 er det vaksinering både mot influensa og Covid-19 i Nærøysund. Det er drop-in vaksinering alle dager, så det er ikke nødvendig med timebestilling.

 

Nærøysund er nå i gang med vaksinering i sykehjem og omsorgsboliger. 

Resterende befolkning >65 år og irisikogrupper vil bli tilbudt vaksinering i uke 35, 36 og 37 (sept.22)

Massevaksineringen vil som tidligere foregå i Samfunnshuset på Rørvik og i Nærøysund arena (den nye idrettshallen) på Kolvereid, i tidsrommet kl 14.00 - 18.00.

Fra og med 1. mai vil koronateststasjonene i Nærøysund kommune avvikles. Samtidig avvikles ordningen med egen koronatelefon. Det er fortsatt mulig å få vaksine gjennom apotekene.

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. 

Det har gjennom de siste ukene vært en nedgående trend med innmeldte positive koronatester i Nærøysund kommune. I uke 10 var det registrert 153 positive tester i kommunen. Fra og med uke 12 endres åpningstiden på kommunens koronatelefon.

Vi minner om dersom du tester positiv på korona med en selvtest bør du fortsatt registrere denne digitalt. 

Fra og med denne uken (uke 9 2022) deles det ikke lenger ut hurtigtester for korona på helgedagene. Tester kan fås på kommunehusene mandag til fredag mellom 10.00 og 14.00 etter avtale. 

I løpet av uke 6 ble det registrert i underkant av 500 positive kronatester i Nærøysund. Selv om samfunnet i stor grad har åpnet opp anbefales alle som tester positivt å registrere dette hos kommunen.

Regjeringen har  lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

 

 

Nærøysund kommune avslutter massevaksinering i uke 6 og legger da ned begge vaksinesentre etter dette. Videre vaksinering fra uke 7 vil skje i samarbeid med apotekene på Kolvereid og Rørvik.