Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for hvem som skal prioriteres for hurtigtester. Det er for tiden knapphet på hurtigtester. Denne prioriteringsrekkefølgen vil derfor bli fulgt av Nærøysund kommune.

Det er åpnet for vaksinering av barn mellom 5 og 11, samt å gi dose 2 til barn mellom 12 og 15 år. Dette anbefales for barn med underliggende alvorlige sykdommer, og er ellers noe man kan velge selv dersom man ønsker.

Fra onsdag 26.januar endres reglene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en smittet. For øvrige nærkontakter er regimet uendret. Endringene vil føre til at flere er unntatt karantene.

Nye nasjonale retningslinjer medfører at mange som får positivt utslag på en hurtigtest for korona ikke trenger å ta en PCR-test for å bekrefte denne. Det gjelder de som har fått tre doser vaksine, eller to dose vaksine, og som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene.

Nærøysund kommune har for tiden en knapphet på hurtigtester. Samtidig er det avdekket noe smitte innen helsesektoren. Det er derfor nødvendig å prioritere bruken av hurtigtester, slik at de testene vi har brukes innen helse og på folk som har symptomer.

På grunn av økende smitte vil ikke Nærøysund kommune lenger kontakte innbyggere som er koronasmittet via telefon. Med dagens situasjon er smittede og nærkontakter selv ansvarlige for å sette seg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder. Nærøysund kommune følger nasjonale koronaregler.

Nærøysund kommune har nå gitt tilbud om oppfriskningsdose til alle over 45 år, samt alle i risikogruppene over 18 år, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager. Det åpnes fra og med denne uken for dropp-inn-vaksinering for øvrige innbyggere som har fått andre dose for minst 20 uker siden, eller de som ønsker første eller andre vaksinedose nå.

I løpet av uke 2 er det registrert 122 positive koronaprøver i Nærøysund kommune. Det er fortsatt smitte i flere klynger i kommunen.

Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene. Det blir fra mandag innført grønt nivå i skolene, men med fortsatt godt smittevernarbeid. Kommunalt ansatte vil fortsatt bli å finne på hjemmekontor, og innbyggerne bes om å holde seg oppdatert på smittevernregler og laste ned smittesporingsapp.

  

Regjeringen har fra 14. januar kommet med noen endringer i koronareglene. Nærøysund kommune ber innbyggerne om å oppdatere seg på de nye tiltakene.