Koronatelefon og teststasjoner avvikles fra 1. mai

Fra og med 1. mai vil koronateststasjonene i Nærøysund kommune avvikles. Samtidig avvikles ordningen med egen koronatelefon. Det er fortsatt mulig å få vaksine gjennom apotekene.

Teststasjonene på Kolvereid og Rørvik legges ned fra 1. mai 2022. PCR-testing vil etter dette tidspunkt bare tas ved medisinsk indikasjon, og når det har behandlingsmessige konsekvenser. Det forventes lengre svartid på prøvene enn tidligligere da transportløsningene mellom laboratoriene også er i endring og det tar lengre tid å få prøven til laboratoriet.

På grunn av dette kan vi ikke tilby PCR-testing i forbindelse med reise for de som ikke har gyldig koronasertifikat. De som trenger dette må ta testen hos privat aktør i større byer, og planlegge reisen ut fra dette. Testing i forbindelse med koronasertifikat er ikke å regne som helsehjelp

Hurtigtester til selvtesting utleveres i åpningstiden på ukedager som før ved servicekontorene på rådhusene.

 

Koronatelefonen

Nærøysund kommunes koronatelefon stenges fra 1. mai, og inntil det eventuelt blir behov for den igjen i forbindelse med høstens vaksinering

Det er ikke lengre anbefalt å registrere positive selvtester på kommuners nettside og denne muligheten er nå stengt også inntil det eventuelt oppstår behov igjen

 

Vaksinering mot Covid-19:

Det er fortsatt mulig å bestille time til vaksinering på apotekene i kommunen. Det er gratis, men dette tilbys ikke daglig grunnet lite etterspørsel

Det forventes at alle over 65 år og i risikogruppene skal få anbefaling om en oppfriskningsdose vaksine i høst. Basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge er det ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (dose 4) til alle eldre. Folkehelseinstituttet har allikevel åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) dersom de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. Om noen ønsker å sette en slik oppfriskning kan også denne fås på apotek.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan i enkelte tilfeller tilbys ytterlige en oppfriskningsdose (dose5).  Dette og doseintervall er behandlende spesialist som vurderer.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI