Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Du finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no

Koronasmitten i Nærøysund er i likhet med det meste av landet for øvrig på vei oppover. Fra og med denne uken (uke 5) vil ikke kommunen rapportere om ukentlige smittetall på nettsidene. Innbyggerne bes om å følge nasjonale retningslinjer og holde seg hjemme dersom de er syke.

Det er kommet nye anbefaling om selvtesting for korona fra FHI.  Det anbefales at voksne gjerne skal ta prøver fra i både svelg og nese for å sikre et enda mer nøyaktig svar.

Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for hvem som skal prioriteres for hurtigtester. Det er for tiden knapphet på hurtigtester. Denne prioriteringsrekkefølgen vil derfor bli fulgt av Nærøysund kommune. Vi minner om at du må ringe og avtale før du henter hurtigtester.

Det er åpnet for vaksinering av barn mellom 5 og 11, samt å gi dose 2 til barn mellom 12 og 15 år. Dette anbefales for barn med underliggende alvorlige sykdommer, og er ellers noe man kan velge selv dersom man ønsker.

Fra onsdag 26.januar endres reglene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en smittet. For øvrige nærkontakter er regimet uendret. Endringene vil føre til at flere er unntatt karantene.

Nye nasjonale retningslinjer medfører at mange som får positivt utslag på en hurtigtest for korona ikke trenger å ta en PCR-test for å bekrefte denne. Det gjelder de som har fått tre doser vaksine, eller to dose vaksine, og som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene.

Nærøysund kommune har for tiden en knapphet på hurtigtester. Samtidig er det avdekket noe smitte innen helsesektoren. Det er derfor nødvendig å prioritere bruken av hurtigtester, slik at de testene vi har brukes innen helse og på folk som har symptomer.

Med dagens situasjon er smittede og nærkontakter selv ansvarlige for å sette seg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder. Nærøysund kommune følger nasjonale koronaregler. Regjeringen opphevet de fleste koronatiltak lørdag 12. februar 2022. Se oversikt over endringene her:

Nærøysund kommune har nå gitt tilbud om oppfriskningsdose til alle over 45 år, samt alle i risikogruppene over 18 år, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager. Det åpnes fra og med denne uken for dropp-inn-vaksinering for øvrige innbyggere som har fått andre dose for minst 20 uker siden, eller de som ønsker første eller andre vaksinedose nå.