Nærøysund kommunes koronatiltak

Nærøysund kommune følger nasjonale råd og retningslinjer om koronasituasjonen. Det er ikke innført egne tiltak i kommunen. 

Er du smittet eller nærkontakt av smittet må du sette deg inn i gjeldende regler for isolasjon og karantene på Helesnorge.no

  

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

 

KORONATESTING

  • Koronatesting Nærøysund kommune

  • PCR-testing gjennomføres som drive-in på på egne teststasjoner etter forhåndsavtale. Testing foregår både på Rørvik og på Kolvereid
  • Bestill PCR-test digitalt her  eller ring koronatelefonen for å avtale tidspunkt, det er ikke nødvendig å snakke med lege for testing.
  • Ved PCR-positiv test blir du ringt opp så snart det foreligger. Du kan se ditt testresultat selv på www.helsenorge.no. Dette krever innlogging med bank-ID.
  • Hurtigtester til selvtesting kan du få dersom du har symptomer som kan være fra korona eller om du har vært nærkontakt med påvist smittet. Hurtigtester kan bestilles på nummer 902 48 419 på hverdager mellom 10.00 og 14.00, samt i helgene mellom 14.00 og 16.00. Tester kan etter avtale hentes i samme tidsrom på servicekontorene, mens i helgene kan de hentes på basen til hjemmetjenesten på Kolvereid og Rørvik. Ring før henting. 
  • All testing av medisinske grunner og FHI sine anbefalinger er gratis

 

Testing utenfor medisinsk testindikasjon:

Nærøysund kommune gjennomfører ikke dette. Ta kontakt med private helseaktører som tilbyr dette for testing. 

 

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig så gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus