Nærøysund kommunes koronatiltak

 Kommuneoverlegen og kommunens øvrige ledelse ber folk fortsatt holde fokus på smittevern. Faren for lokale koronautbrudd er ikke over. Her kommer råd og informasjon om tiltak i Nærøysund. 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

LEGEKONTOR/LEGEVAKT

 • Du skal IKKE møte på kontoret når du har akutte luftveissymptomer (hoste, halsvondt, pustevansker, rennende nese), feber, magesmerter med feber, mistet smaks- eller luktesans eller karantene etter reise eller nærkontakt med bekreftet koronasyk person. Ring oss på forhånd for å avtale når og hvor du skal møte
 • All timebestilling foregår på telefon eller sms
 • Møt til presis tid og unngå å komme lang tid før avtalt time starter
 • Bare ledsager som er helt nødvendig for timen kan sitte i venterom, alle andre bes oppholde seg utenfor legekontoret
 • Hold avstand til andre personer i venterom minst 1 meter men gjerne 2
 • Utfør håndhygiene når du kommer inn
 • Gjerne benytt deg av muligheten for video- eller telefonkonsultasjon
 • Ved akutt sykdom, alvorlige pusteplager ring 116 117 eventuelt 113.

 

KORONATESTING

 • Koronatesting Nærøysund kommune

 • Testing gjennomføres som drive-in på formiddager alle ukedager på egne teststasjoner etter forhåndsavtale. Testing foregår både på Rørvik og på Kolvereid
 • Bestill koronatest digitalt her  eller ring koronatelefonen for å avtale tidspunkt, det er ikke nødvendig å snakke med lege for testing.
 • Ved positiv test blir du ringt opp så snart det foreligger. Du kan se ditt testresultat selv på www.helsenorge.no. Dette krever innlogging med bank-ID.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på Covid 19 testes, er du usikker kan du finne hjelp på www.koronasjekk.no eller på https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid
 • Negativ test erstatter ikke karantene og man skal heller ikke på jobb/skole/barnehage så lenge man er syk.
 • All testing av medisinske grunner og FHI sine anbefalinger er gratis

 

Personen som ønsker testing eller arbeidsgivere blir belastet med 1200 kroner pluss girogebyr.

Testing utenfor medisinsk testindikasjon: I noen tilfeller krever arbeidsgiver eller utenlandske studiesteder/land testing før oppstart av arbeid eller ifm innreise og unngå karantene.

- Arbeidsgiver som ønsker ansatte testet ifm innreise bes avtale dette med legekontorene i god tid. Faktura belastes arbeidsgiver

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig så gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndingheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus