Nærøysund kommunes koronatiltak

Nærøysund kommune følger nasjonale råd og retningslinjer om koronasituasjonen. Det er ikke innført egne tiltak i kommunen. 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

Har du symptomer, har positiv test eller er nærkontakt av smittet?

 

KORONATESTING

  • Koronatesting Nærøysund kommune

  • Testing gjennomføres som drive-in på formiddager alle ukedager på egne teststasjoner etter forhåndsavtale. Testing foregår både på Rørvik og på Kolvereid
  • Bestill koronatest digitalt her  eller ring koronatelefonen for å avtale tidspunkt, det er ikke nødvendig å snakke med lege for testing.
  • Ved positiv test blir du ringt opp så snart det foreligger. Du kan se ditt testresultat selv på www.helsenorge.no. Dette krever innlogging med bank-ID.
  • All testing av medisinske grunner og FHI sine anbefalinger er gratis

 

Testing utenfor medisinsk testindikasjon:

Nærøysund kommune gjennomfører ikke dette. Ta kontakt med private helseaktører som tilbyr dette for testing. 

 

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig så gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus