Koronavaksine

Nærøysund kommune er  i gang med vaksineringen mot koronaviruset. Dette gjennomføres som en del av det nasjonale vaksineringsprogrammet. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, det er ennå ikke avklart hvordan disse skal fordeles og i hvilket tempo vaksineringen vil gjennomføres. Følg med på FHIs nettsider for oppdatert informasjon.

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Nærøysund kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Vi kommer med mer informasjon etter hvert for de som ikke har fastlege i Nærøysund og er yngre enn 65 år og i risikogruppe. Beboere på sykehjem, Soltoppen, Sjøsiden, Bjørkåstunet og Viknatunet får eget tilbud hvor de bor og kalles ikke inn via sms.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig. 

Du vil få innkalling til vaksinering via helsenorge.no eller sms. Det er veldig viktig at du raskt svarer på denne sms om du vil ta imot tilbudet eller ikke. Det er også mulig å utsette vaksinen på denne sms hvis du ikke kan den dagen, da får du automatisk et nytt tilbud.

Det anbefales å bruke siden til helsenorge.no  Det krever innlogging med bank-id men det er mulig å gi en pårørende eller annen tillitsperson fullmakt å administrere dette og hjelpe til. Gjerne prøv dette på forhånd (samme system som sykehus bruker for timeinnkalling og hvor svar på koronaprøver ligger).

https://www.helsenorge.no/

Hvis du ikke kan svare på sms kan du ringe kommunens koronatelefon 480 23 143 for å besvare den.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

          Hvem kan få koronavaksine?

 

Brosjyrer  

 

Hvor mange er vaksinert?

Lurer du på hvor mange som har fått vaksinen i Nærøysund og andre kommuner her i landet. Da kan du finne ut dette på FHIs nettsider

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

samt hos Helsenorge: www.helsenorge.no