Koronastatus i Nærøysund uke 5

Det er i løpet av uke 5 i 2022 registrert totalt 417 positive hurtigtester i Nærøysund. Det er rundt dobbelt så mange som uken før. Torsdag 10. februar blir siste dag med dropp-inn-vaksinering på vaksinesenteret.

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

Det er fortsatt økende smittetrykk i Nærøysund kommune. Det ble meldt rundt 50 daglige positive hurtigtester i Nærøysund i forrige uke. Det var en stigning mot slutten av uken, og søndag ble det meldt om rundt 70 positive tester.

Smitten berører flere av skolene og barnehagene i kommunen. Helsetjenestene går i stor grad som normalt, men det er registrert noe smitte også her.

Det forventes at smitten fortsatt kan øke noe i uken som kommer.

Vaksinering går som planlagt. 5561 personer i Nærøysund kommune har fått tre doser vaksine. Det er nå gitt tilbud om vaksine til alle grupper som skal ha både en, to, tre og fire doser vaksine. Det innebærer at ordningen med massevaksinering avsluttes etter inneværende uke. Torsdag 10. februar blir siste mulighet for dropp-inn-vaksinering. Det skjer på vaksineringssenteret på Nærøysund kulturhus mellom klokken 11.00 og 18.30 på torsdag.