Ett år er gått siden Norge stengte det. På det tidspunktet var Nærøysund kommune bare to og en halv måned gammel. Ordfører Amund Hellesø ser tilbake på et krevende år, som samtidig har vært lærerikt for den nye kommunen.

Det ble i forrige uke innført nye nasjonale retningslinjer rundt arrangementer, samlinger og aktiviteter. Nærøysund følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene på hvor mange som kan samles på ulike arrangement og sammenkomster.

Dersom du planlegger et privat eller offentlig arrangement i tiden framover bør du sette deg inn i de oppdaterte reglene og retningslinjene fra sentrale myndigheter om hvor mange som kan samles og hvordan det bør gjennomføres.

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Nærøysund kommune fikk fredag kveld beskjed om at en utenlandsk statsborger som oppholder seg i kommunen er smittet av koronaviruset. Vedkommende er smittet i utlandet og har vært i karantene etter ankomst Nærøysund. 

Vedkommendes nærkontakter er også i karantene. 

Dette er det tiende tilfellet av påvist koronasmitte i Nærøysund.

 

Torsdag fikk totalt 120 hjemmeboende nærøysundere over 85 år første dose av koronavaksinen. Dermed er gruppevaksineringen i gang i Nærøysund.

 

Nærøysund kommune er godt i gang med koronavaksinering på institusjoner og omsorgsboliger. Fra og med neste uke starter Nærøysund kommune opp med vaksinering av befolkningen for øvrig. Det vil skje etter prioritert rekkefølge på Rørvik samfunnshus og Nærøysund kulturhus på Kolvereid på torsdagene framover.

Nærøysund kommune fikk fredag kveld melding om et smittetilfelle av korona.

Vedkommende er smittet i utlandet og testet positivt ved innreise til Norge. 

Det skal ikke være noen nærkontakter lokalt. Smittesporing er gjennomført.

Dette er det niende påviste smittetilfellet i Nærøysund.

 

 

Koronateststasjonen på Kolvereid har fått nytt tilholdssted. Nå er den å finne ved den blå brakken på baksiden av legekontoret i retning Nærøy bo- og behandlingssenter.

Det innebærer at du ikke lenger skal møte opp i garasjen på den andre siden av legekontoret om du trenger en koronatest, men ved brakka.

Nærøysund kommune fikk onsdag kveld beskjed om at en person i Nærøysund har fått påvist koronasmitte ved testing på tur inn til Norge fra et rødt land. Vedkommende har vært i innreisekarantene etter ankomst landet. Nærkontakter er satt i karantene og smittesporing er gjennomført.