Kommunedelplaner og fag-/temaplaner

Nærøysund kommune har ulike kommundelplaner, fag- og temaplaner. Kommunedelplaner kan både være arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller en samfunnsplan som gjelder et bestemt tema (se fag- og temaplaner under)

Her finner du en oversikt over en rekke av kommunens ulike planer. 

Kontaktinformasjon

Martin Øie Lauten
Enhetsleder Brann og redning
E-post
Telefon 99 42 27 16
Mobil 99 42 27 16