Nærøysund arena

  

 

Høsten 2021 fikk Kolvereid sin nye aktivitetsarena midt i sentrum av Norges minste by. Hallen inneholder blant annet en flerbrukshall med to håndballflater, en basishall, svømmehall med to basseng og flere møterom.

Nærøysund arena er et enormt løft for idrett, kultur samt øvrige lag og foreninger i hele Nærøysund. Dette er et signalbygg på Kolvereid som er viktig for både bolyst og folkehelse i Nærøysund kommune.  

Nærøysund arena er på totalt 9000 kvadratmeter og består i hovedsak av tre deler.

Flerbrukshallen er på rundt 2400 kvadratmeter. Dette tilsvarer to håndballflater eller inntil seks mindre hallflater. Flerbrukshallen vil

Flerbrukshallen

    ha gulvmerking for flere ulike idretter. I tilknytning til flerbrukshallen er det en tribune med rundt 500 sitteplasser.

 

Midt i bygget ligger en basishall som kan brukes til blant annet turn og andre aktiviteter. Basishallen er tilrettelagt for nedfelte trampoliner og skumgrop, samt ribbevegger og annet utstyr.

 

Basishallen er godt utstyrt med forskjellig turnutstyr

  Lengst vest i bygget ligger svømmehallen med to basseng. Ett 25-meters basseng med seks svømmebaner og stupetårn på den dype delen av bassenget. Det er også et 12,5-meters varmtvannsbasseng med hev- og senkbar bunn og rullestolrampe.

 

Bygget har også flere garderober. Disse er tilknyttet de ulike delene av hallen.

Svømmehallen

    For åpningstider og priser i svømmehallen se her

 

I etasjen over garderobene finnes det flere rom som kan benyttes til ulike formål. Det er et klubbrom, to møterom/sosiale rom og et styrketreningsrom. Her er det også anretningskjøkken.

 

For leie av idrettsanlegg i Nærøysund se her

Se her for nærmere informasjon om de ulike delene av Nærøysund arena, samt utfyllende teknisk informasjon:

Artikkelliste

Adresse

Sentrumsgata 12

7970 Kolvereid

Kart