Leie av idrettsanlegg

Leie av lokaler i idrettshallene på Kolvereid og Rørvik skjer gjennom nettsiden Bookup. 

Logo - BookUp

bookup.no finner du oversikt over de ulike rommene i hallene, samt priser og tilgjengelige tidspunkt. 

Hallflater
Hallflater Pris
Hel spilleflate pr time. lag og foreninger* 250,- over 18 år
Halv spilleflate pr time. lag og foreninger* 125,- over 18 år
Hel spilleflate private pr time.* 500,-
*Lokal lag og foreninger med organisert aktiviteter for barn og unge fra 0-18 år – gratis halleie
Utleie idrettsarrangement hall
Hall Pris
Hel hall Nærøysund Arena pr dag - idrettsformål* 4000,-
Hel hall SinkabergHansen Arena pr dag - idrettsformål* 6000,-
*Vaktmester- og renholdstjenester utover ordinær arbeidstid og renovasjon kan bestilles i tillegg til 600,- pr. time
Utleie arrangementer med inntekt
Arrangement med inntekt Pris Maks pris:
Utleie hel dag Nærøysund Arena* 8000,-
Utleie hel dag SinkabergHansen Arena* 12 000,-
Utleie av hallflate til arrangement pr. time* 500,-
Større Arrangement, fest/konsert/messe etc.
Nærøysund Arena pr.dag inkl. 10% av billettsalg* 15 000,- 30 000,-
SinkabergHansen Arena pr. dag, inkl 10% billettsalg 20 000,- 30 000,-
*Vaktmester- og renholdstjenester utover ordinær arbeidstid og renovasjon kan bestilles i tillegg. Leie av vaktmester/renholdstjenester er kr. 600,- pr. time
Utleie styrkerom
Styrkerom Pris
Styrkerom Pr. time, lag og foreninger 200,-
Møterom - Nærøysund Arena/SinkebergHansen arena
Møterom - Nærøysund Arena/SinkebergHansen arena Pris
Møterom pr time* 200,-
* Idrettslag leier gratis møterom
Basishall – Nærøysund Arena
Basishall – Nærøysund Arena Pris
Hel hall pr time, ukedag, lag og foreninger 200,-
Utleie av hall til arrangement pr. time private (bursdag etc.) 600,-
Aktivitetssal 150 m2 – SinkabergHansen Arena
Aktivitetssal 150 m2 – SinkabergHansen Arena Pris
Aktivitetssal lag og foreninger pr time 200,-
Aktivitetssal private pr time 400,-
Utleie basseng lag og foreninger*
Utleie basseng lag og foreninger* Pris
25 m pr. time 600,-
Varmtvannsbasseng pr time 600,-
Badevakt pr time 300,-
Stupetårn pr arrangement 300,-
Sklie pr arrangement 300,-
Vannleke pr arrangement 300,-
Hel hall pr dag, idrettsarrangement 5000,-
*Vaktmester- og renholdstjenester utover ordinær arbeidstid og renovasjon kommer i tillegg. Leie av vaktmester/renholdstjenester er 600,- kr pr time