Flerbrukshall

 

 

Flerbrukshallen på 2400 kvadratmeter utgjør den østlige delen av Nærøysund arena. Hallen kan brukes til flere ulike formål.

I utgangspunktet består hallen av to håndballflater. Den er også merket for en «finalebane» som går på langs av hallen.

De to hallflatene er til daglig delt med en dobbel hev- og senkbar vegg. Det gir mulighet til at flere aktiviteter kan pågå samtidig. Det er også mulig å dele disse to hallflatene inn i tre deler hver, noe som gjør det mulig å dele hallen inn i totalt seks mindre flater. Dette gir Nærøysund arena en smidighet og fleksibilitet i forbindelse med treninger, idrettsarrangement og messearrangement. Det gjør det også mulig å gjennomføre flere arrangement samtidig.

Flerbrukshallen er merket og tilrettelagt for håndball, basketball, badminton, volleyball og innendørs tennis.

Tilknyttet flerbrukshallen er det flere lagerrom. Både lagerrom for hver av de to halldelene og felles-/kombinasjonslager som er tilgjengelig også når hev- senkveggen er nede.

I tilknytning til flerbrukshallen er det totalt åtte garderober - fire for hver av de to halldelene. Garderobene er likt utformet i størrelse og innhold

Det er i tillegg to instruktør- dommergarderober tilpasset én person tilknyttet flerbrukshallen.

Flerbrukshallen har egen tribune med plass for totalt mellom 500 og 600 publikummere. Fra tribunen kan man se begge hallflatene. Ved bruk av «finalebane» spilles det på langs for publikum.

I tilknytning til tribunene finner man anretningskjøkkenet som også har serveringsluke som kan brukes ved eventuelt kiosksalg. I samme område ligger møterom/sosiale rom som kan benyttes av publikum ved behov.

 

For leie av idrettsanlegg i Nærøysund se her