Svømmehall

  

 

Nærøysund arenas svømmehall består av to basseng. Det største har tilknyttet stupetårn, mens det minste er et varmtvannsbasseng/opplæringsbasseng med hev- og senkbar bunn.

For åpningstider og billettpriser se her

 

Svømmehallen ligger lengst vest i Nærøysund arena og er på totalt rett i underkant av 500 kvadratmeter.

Svømmehallen omfatter blant annet et 25-meters treningsbasseng. Bassenget har plass for inntil seks baner ved svømmekonkurranser. Det er utstyrt med et stupetårn med avsatser på 5 meter, 3 meter og 1 meter. 1-meter og 3-meter er sviktbrett, mens 5-meter er stupetårn. Det er seks startpaller på den dype delen av bassenget. Maks dybde i bassenget er 3,9 meter.

Opplæringsbassenget er på 10,5x12,5 meter. Dette har hev- senkbunn og er utstyrt med rampe.

Rundt bassenget er det avsatt plass til publikum ved organiserte konkurranser. Det er også et tilgjengelig areal på mesanin over lagerrommene som kan brukes til mingleområde og publikumsområde.

Svømmehallen er utstyrt med lagerrom for diverse utstyr.

I tilknytning til svømmehallen er det to ordinære garderober. Garderobene blir utstyrt med låsbare skap og badstue. Svømmehallen har dessuten to dommer-/instruktørgarderober. Disse er dimensjonert for tre personer hver og kan også brukes til familiegarderobe samt for personer med spesielle behov.

For leie av idrettsanlegg i Nærøysund se her