Basishall

   

 

 

Basishallen er på totalt 778 kvadratmeter og ligger midt i bygget. Denne kan brukes til blant annet turn, kampsport og andre aktiviteter.

Basishallen tilfører et helt nytt tilbud i Nærøysund. Hallen er tilrettelagt for plassering og innfesting av ulike aktivitetsapparater. Den har også en hoppgrop og nedfelt trampoline.

I tilknytning til basishallen er det et lagerrom for lagring av aktivitetsapparater.

Det er totalt fire garderober tilknyttet basishallen. Garderobene er like i størrelse og innhold. I tillegg er det to instruktør-/dommergarderober tilknyttet basishallen. Disse er tilpasset 

Det er et tribuneomårde over hallen. Her er også inngang til hallens tre sosialerom/møterom.

For leie av idrettsanlegg i Nærøysund se her