Hva er SFO?

Skolefritidsordning er et frivillig tilbud til elever fra 1. til 4. trinn på barneskolen. Dette er et tilbud til foresatte som trenger tilsyn til barna lenger enn skoletid.

SFO skal gi omsorg og tilsyn, samt legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna (jf. opplæringsloven § 13-7).

SFO bør styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring, og bidra til fysisk utfoldelse og gode matvaner. SFO skal være tilgjengelig for alle barn, tilbudet skal oppleves som inkluderende og fremme deltakelse.

Skolefritidsordningen bør sammen med skolen bidra til helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø. Samarbeid med foreldre og ressurser i nærmiljøet er viktig i dette arbeidet.

Hvem har rett til SFO?

 

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.

 

Hvor tilbys SFO?

 

Rørvik skole

Kolvereid skole 

Nærøysundet skole  

Austafjord skole 

Foldereid oppvekstsenter 

Gravvik oppvekstsenter 

Åpningstid

 

Åpningstid tilpasses skoledagen etter forslag fra den enkelte skole og SFO-leder. Som hovedregel har SFO åpent fra 07.00- 16.30, utenom høytider.

Pris

Se priser under vedtekter og betalingssatser for SFO.

 

Overgangsordning for de som har søkt skoleårsplass i skoleåret 2023/2024(utgår våren 2024)


Som en overgangsordning er det mulig å søke om helårsplass og skoleårsplass for skoleåret 2023/2024. For de med helårsplass betales det for 11 måneder og for de med skoleårsplass betales det for 10 måneder. Denne ordningen vil utgå våren 2024. Da vil det kun være mulig å søke på helårsplass.