Kolvereid skole

   

Kolvereid Skole er en 1-10 skole med lokalisert i Kolvereid sentrum

Høsten 2020 sto et nytt og flott skolebygg ferdig for barnetrinnet, i nær tilknytning til ungdomstrinnet. Ungdomstrinnet flyttet inn i sitt nybygg i 2012.  Kolvereid har dermed en moderne skole for elever fra 1. til 10. klasse. 

 

Kolvereid skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) til alle fra 1.-4. trinn.

 

 

Kontaktinformasjon

Kolvereid skole
Hovednummer
Telefon 91 32 92 65
Unni Berit Finne
Rektor
E-post
Telefon 95 18 58 90
Anne H. Urdshals
Avdelingsleder 1.-5. trinn og SFO
E-post
Telefon 91 62 86 83
Thomas Finne
Avdelingsleder 6.-10. trinn
E-post
Telefon 90 36 01 29

Adresse

Sentrumsgata 14, 7970 Kolvereid

Kart