PPT – Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ytre Namdal

PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for kommunene Nærøysund, Leka og Trøndelag fylkeskommune (YNVS og Val videregående skole).

PPT Ytre Namdal har kontorlokaler og besøksadresse på FriskHus, Kolvereid.

Tjenesten har til sammen 7 årsverk med fagpersoner som samlet har en bred kompetanse innenfor det pedagogisk/psykologiske området. Tjenesten er gjennomgående med ansvarsområde fra barnehage, skole til voksenopplæring.
PPT har fokus på barn, unges og voksnes muligheter for læring og god utvikling i barnehage og skole.

Dette krever at PPT har et nært samarbeid med elever, foreldre, barnehager, skoler, kommunale hjelpetjenester og helsetjenester som BUP, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped. Dette er med å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud.

PPT er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak, hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven. PPT utreder førskolebarn, elever og voksne ved behov, og gir råd/veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT utarbeider sakkyndig vurderinger som beskriver tiltak innenfor tilpasset undervisning og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

PPT har en viktig funksjon i systemarbeid i barnehager og skoler. Tjenesten er faste samarbeidspartnere med barnehager og skoler når det gjelder å utvikle gode systemer som ivaretar alle elever. Dette gjelder tiltak som tilpasset undervisning, læringsmiljø og klasseledelse, veiledning og rådgivning.

Henvisning til PPT skjer ved at barnehagen, skolen, helsestasjon i samråd med foreldre henviser med dokumentasjon på utprøvde tiltak. Elev eller foreldre kan også ta kontakt med PPT direkte.

 

 

 

PPT holder til i FriskHus på Kolvereid

  

Kontaktinformasjon

PP-tjenesten
Hovednummer
Telefon 94 84 76 17

Besøksadresse: Bjørkåsvegen 17, 7970 Kolvereid

Heidi Finnestrand Volden
Rådgiver PPT
E-post
Eva Lauten
Spesialpedagog
E-post
Tove Torgnes Kristensen
PP-rådgiver
E-post
Venke Breivik
PP-rådgiver
E-post
Lillian Finne
PP-rådgiver
E-post
Ingrid Anna Bråtteng
Merkantil oppvekst og familie/lærer kulturskolen
E-post
Ranveig Brekstad
PP-rådgiver
E-post
Ninja Chatrin Tuven
PP-rådgiver
E-post

Adresse

Besøksadresse:
Bjørkåsvegen 17
7970 Kolvereid

 

Postadresse:
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik