Foldereid oppvekstsenter

Foldereid oppvekstsenter

  

 

 

Foldereid oppvekstsenter ligger i sentrum av Foldereid. Skolen og barnehagen er samlokalisert i samme bygg. Barnehagen flyttet inn i totalrenoverte lokaler i en egen fløy av skolebygget i 2015. Resten av bygget har også gjennomgått vesentlig renovering de siste årene.

 

​​

Foldereid oppvekstsenter er en pals-skole og vi har over mange år jobbet for et godt læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for elevene. Vi jobber systematisk med språk, både lesing og skriving. Vårt største satsningsområde i inneværende år er digitalisering og bruk av læringsbrett i undervisningen.

Oppvekstsenteret tilbyr SFO i barnehagen.

Skolen er tredelt. 1.-2.klasse, 3.-4.klasse og 5.-7.klasse er sammenslått i de fleste timer.

 

 

Kontaktinformasjon

Foldereid oppvekstsenter
E-post
Telefon +47 91 31 34 46
Monica Rosø Skauvik
Enhetsleder
E-post

Adresse

Foldereidvegen 29

7985 FOLDEREID

Kart