Nærøysundet skole

   

Nærøysundet skole ligger i Ottersøy og er en fulldelt barneskole 

30 av skolens elever har plass i SFO.

Vi har i mange år hatt eget drivhus og skolehage. Våre elever er med på å så og høste grønnsaker og blomster.

90 av elevene kommer med buss til skolen.

Skolen har flotte turområder som elevene ofte benytter seg av.

Vi er opptatt av et godt læringsmiljø fritt for mobbing.

 

Kontaktinformasjon

Mona Solsem
Rektor
Telefon 95 17 15 30

Adresse

Skolestubben 6, 7940 Ottersøy

Kart