Gravvik oppvekstsenter

   

Gravvik oppvekstsenter er en barneskole og barnehagen lokalisert i Gravvik. 

 

Fysisk aktivitet er daglig planlagt de dagene elevene ikke har kroppsøving i form av gåturer, turer i skog og mark og aktivitet i gymsalen.

Vi benytter nærmiljøet i undervisningsopplegg i forhold til fagopplæring og ulike temaer.

Oppvekstsenteret tilbyr SFO i barnehagen.

Skolen er en pals-skole og vi har over mange år jobbet for et godt læringsmiljø og et godt miljø for elevene. Vi jobber systematisk med språk, både lesing og skriving. Vårt største satsningsområde i inneværende år er digitalisering og bruk av læringsbrett i undervisningen.

 

Kontaktinformasjon

Anne Lise Aunet
Rektor
Telefon +47 48 11 83 75

Adresse

Maren F. Sverdrupsveg 183

7990 NAUSTBUKTA 

Kart