Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Nærøysund utøves av private fysioterapeuter som har avtale med kommunen og av fastlønnede fysioterapeuter i kommunen.

Fysioterapeuter behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon, til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid. Vi lager et individuelt behandlingsopplegg basert på dine behov og ønsker.

Hvis du kan komme deg til fysioterapeuten, vil du få bistand av en privat fysioterapeut som har avtale med kommunen. For å bestille en time, tar du direkte kontakt med aktuelt behandlingssted (se egne linker til de ulike behandlingstedene). Du trenger ikke henvisning fra lege.

 

De fastlønnede fysioterapeutene i kommunen gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon
  • personer med sammensatte problemstillinger og behov for tverrfaglig oppfølging fra flere av de kommunale helsetjenestene.

Du kan selv ta kontakt med tjenesten, eller din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på din vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Private fysioterapeuter som har avtale med kommunen, er en del av kommunens helsetilbud. Du kan ta direkte kontakt med aktuelt behandlingssted for bistand.

Kontaktinformasjon

Lillian Iren Hatland
Avdelingsleder
E-post
Mobil 90 62 87 00

Adresse

Besøksadresser:

Kommunale
fysioterapeuter/ergoterapeuter:

Kolvereid:

Friskhus

Bjørkåsveien 17

 

Rørvik: 

Rørvik helsesenter

Storgata 19

 

For avtalefysioterapeuter se her