Fysioterapi for voksne og eldre

Oppfølging av voksne og eldre har som mål å bedre eller vedlikeholde funksjonsevne, deltakelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring. Du er selv med å sette dine egne mål. Tjenesten ytes der brukeren er, for eksempel i institusjon eller i brukerens eget hjem. Vi samarbeider tett med andre faggrupper der dette er aktuelt. Vi jobber med følgende:

  • Funksjonsvurdering, undersøkelse og fysioterapeutisk behandling
  • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av brukere, pårørende og samarbeidspartnere
  • Rehabilitering og trening i institusjon, omsorgsbolig eller eget hjem.
  • Kartlegging, tilpasning og oppfølging i forhold til hjelpemidler i samarbeid med blant annet ergoterapeut og hjelpemiddelteknikker.
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot innbyggere over 18 år.

Kontaktinformasjon

Silje Hellesø
Fysioterapeut
E-post
Telefon 941 30 771

Kommunal fysioterapi for voksne og eldre

Øystein Solligård
Fysioterapeut
E-post
Telefon 482 14 837

Kommunal fysioterapi for voksne og eldre