Private fysioterapeuter

Private fysioterapeuter som har avtale med kommunen, er en del av kommunens helsetilbud. Du kan ta direkte kontakt med aktuelt behandlingssted for bistand.

Se mer informasjon i lenkene over