Avtalefysioterapeuter

Her finner du informasjon om private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Fysioterapeutene er en del av kommunens helsetilbud, og du betaler kun egenandel. Egenandelen teller med i opptjening til frikort for helsetjenester. Les mer om ordningen her: Egenandeler hos fysioterapeut - Helsenorge

Du kan ta direkte kontakt med aktuelt behandlingssted for bistand.

 

Se mer informasjon i lenkene over

 

Private fysioterapeuter uten driftsavtale med kommunen har helprivat praksis. Går du til en fysioterapeut uten kommunal avtale, må du betale alle utgiftene selv.