Fysioterapi for barn og unge

Oppfølging av barn og unge har som mål å bevare eller bedre funksjonsevne, deltakelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet, bevegelsesglede og mestring. Tjenesten ytes ofte i barnets eget miljø, som barnehage/skole og hjem, men kan også utføres i våre lokaler og på helsestasjonen. Fysioterapeutene samarbeider ofte med andre faggrupper der dette er aktuelt. Vi jobber med følgende:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling.
  • Veiledning og oppfølging for barn med funksjonsnedsettelse.
  • Veiledning til foreldre, barnehager/skoler om tilrettelagt fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.
  • Forebyggende tiltak, som 4-månederskontroller ved helsestasjonene, undervisning, deltakelse på foreldremøter. 

Kontaktinformasjon

Inger Lise Finne Paulsen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 91 57 40 14

Kommunal fysioterapi for barn og unge

Nils Boge Seeberg
Fysioterapeut
E-post
Telefon 91 39 45 88

Kommunal fysioterapi for barn og unge