Se video fra 17. mai-markeringen i Nærøysund kommune her

 

Når 17. mai ikke blir som normalt har Nærøysund kommune i samarbeid med de ulike 17. mai-komiteene satt sammen et felles program som går ut på nettsiden til kommunen på nasjonaldagen. Programmet skal ha innslag fra ulike deler av kommunen.

 

To måneder er gått siden de strenge koronatiltakene ble innført her i landet. Gradvis så lettes  det på tiltakene i samfunnet. Nærøysund kommune oppfordrer innbyggerne om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronaviruset.

Nærøysund kommune har utarbeidet forslag til vedtak av kommunal planstrategi. Forslag til vedtak skal avgjøres i kommunestyret den 11.06.2020 og legges nå ut til offentlig høring i 30 dager jf. plan- og bygningsloven §10-1.

Planstrategien er det første steget i kommunens langsiktige planlegging, og planstrategien setter fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

Forslag til planstrategi kan du laste ned herfra

Eller lastes ned direkte fra denne linken (PDF, 905 kB)

 

Kommunestyret i Nærøysund har i møte 30.04.2020 i sak 35/20 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for Marøyvollen. 

Tilhørende saksdokumenter ligger under kunngjøringer og høringer

Museet Midt IKS samarbeider med Norsk Folkemuseum, Samtidsnett og andre norske museer i en nasjonal innsamling av 17. mai feiring i 2020.

 Markering av 8. mai, som både er frigjøringsdagen og veterandagen ble det første arrangementet i Nærøysund etter lettelse på koronatiltakene. Det ble en fin markering i parken fredag ettermiddag. 

 

Administrasjonen i Nærøysund kommune vil legge fram et forslag om endrede kommunale gebyrer for vann og avløp. Sammenslåingen og ny måte å beregne gebyrer på gjorde at satsene ble satt høyere enn det som viste seg å være reelle kostnader.

Spillemiddelprosessen for søknadsåret 2021 er i gang. Aktuelle søkere må melde inn anlegg og planlagte søknader til kommunen innen 1. juni. Kontakt kommunens spillemiddelkonsulent for å få registrert anlegget og for å få svar på om dere er søknadsberettiget for spillemidler.

 

Foldabrua på fv. 17 i Nærøysund kommune blir stengt i fire døgn for å reparere en gammel skade.