Nærøysund kommune gikk tidligere i uken ut og ba helsepersonell som bor i kommunen og som ikke er ansatt i kommunehelsetjenesten om å registrere seg. Det samme gjelder de som ønsker å bidra med frivillig innsats i forbindelse med koronasituasjonen. Responsen har vært meget god.

Politiet i Trøndelag har besluttet at utenlandske sjømenn ikke kan gå i land i trønderske havner uten tillatelse fra politiet. Dette som et tiltak mot spredning av koronaviruset. Les beslutninger her: 

Veterinærene som jobber i Nærøysund kommune har sendt denne felles meldingen til de som bruker deres tjenester: 

Elgrapporten for de siste 15 årene i Nærøy kommune er nå lagt fram. Se rapporten her:

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe uten å få pensjonen redusert. Det opplyser KLP

Regjeringen kunngjorde tirsdag at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge disse er stengt på grunn av koronautbruddet. Hvordan dette skal håndteres kommer kommunen tilbake til når det kommer mer informasjon fra sentralt hold.

Kulturmidler og støtte til lag og foreninger  og gode formål må vente noe.Kulturenheten vil lage gode statutter og bestemmelser før det kan søkes og tildeling kan skje.

 

 

Endring av beregning av forbruksgebyr for vann og avløp.

 

Foreløpig er det ikke påvist smitte i Nærøysund, men det utelukker ikke at det kan være smitte i omløp også her i kommunen. Alle må derfor ha fokus på å forhindre smittespredning med god håndhygiene og hostehygiene.

SalmoNor AS søker om å etablere nytt akvakulturanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret ved Ytterflesa, nord for Gjerdinga i Nærøysund kommune. Anleggets senterposisjon: N 64° 58,379’ Ø 11° 26,611’. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 5460 tonn. Areal: 230m x 800 m.

Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i kommuneplanens arealdel for Nærøy (kommunedelplan for Nærøysund). For mer informasjon om søknaden og merknadsfrist se kunngjøringer og høringer